Mūsų gyvenimo spalvos

Pagirių sindromas

Karas Ukrainoje pereina į pavojingiausią fazę. Ne tik ukrainiečiams, bet ir visai Europai. Norėjau rašyti: kai žvėris yra spaudžiamas į kampą, iš jo visko galima tikėtis. Bet paskui pagalvojau: koks jis žvėris? Greičiau tai pats save į kampą įvaręs niekingas ir kerštingas senis. Kad ir kaip ten būtų, tai labai pavojinga. Galimas dalykas, kad bus panaudotas cheminis ar net branduolinis ginklas. Ir tuo branduoliniu greičiausiai gali tapti Zaporižios atominė elektrinė.

„Nuostolių patyrusius Rusijos dalinius (o jų patyrė visi)
pripildė mobilizuotieji, o tai reiškia – jų galimybės
neišaugo. Pyro pergalė Bachmute, išguldžiusi
100 tūkst. savo karių ir potencialų rezervą, prie to irgi
prisidėjo. Tai rodo visur, net ten, kur pakankamai
dalinių, perėjimas į gynybą. Per pastarąjį pusmetį
ukrainiečių kariuomenė mechanizavosi, gavo
papildomų kovinių lėktuvų, vakarietiškos šarvuotos
technikos, tankų, NATO šalyse apmokytų rezervinių
brigadų, tolimesnius taikinius pasiekiančių raketų ir kt.“

Tęsinį skaitykite 2023 05 31 „Utenyje“