Mūsų gyvenimo spalvos

Sarajevo rožės

Ukraina kaunasi už savo valstybės išlikimą, už savo šalies teritoriją ir savo teisę gyventi laisvai. O už ką kaunasi rusų kareiviai? Jų šaliai, kol jie neužpuolė Ukrainos, niekas negrėsė. Ir dabar jie kovoja svetimoje žemėje. Dauguma šios kariuomenės kareivių ne iš Maskvos ir ne iš Piterio, o iš gilumos ir iš pakraščių.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį pareiškė, kad jo kariai „išvadavo“ Mariupolį, tačiau ukrainiečių kovotojų kontingentas vis dar laikosi požeminiuose komplekso bunkeriuose kartu su šimtais civilių. Putinas davė įsakymą nešturmuoti plieno gamyklos požemių, apsupti ir saugoti, kad „nei musė nepraskristų“. Ką tai reiškia? O reiškia tai, kad likusius ukrainiečių karius ir civilius gyventojus nuspręsta numarinti badu, arba, kaip visada, Putinas meluoja, ir gamykla bus šturmuojama. Iš ten, kur nėra darbo ir uždarbio. Jie visą gyvenimą maudėsi purve.

Jie niekur nebuvo išvažiavę ir nematė, kaip šiais laikais gyvena pasaulis. Vienintelė išeitis pamatyti kažką – tapti Rusijos armijos kareiviu kontraktininku. O kadangi kontraktininko uždarbis mažesnis negu mūsų minimalus atlyginimas ar net pensija, tai jo tikslas yra karo grobis. Dauguma jų yra su kriminaline patirtimi, todėl dar viena motyvacija daryti pačius šlykščiausius nusikaltimus ir žinoti, kad už juos nebūsi nubaustas. Atidžiai seku karo įvykius. Baigėsi antras karo mėnuo, o rimtų pergalių vis nėra ir nėra. Gal tik Mariupolis. Bet už jį paguldyta tūkstančiai kareivių. Kaina neadekvati ir už ją anksčiau ar vėliau teks atsiskaityti. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį pareiškė, kad jo kariai „išvadavo“ Mariupolį, tačiau ukrainiečių kovotojų kontingentas vis dar laikosi požeminiuose komplekso bunkeriuose kartu su šimtais civilių. Putinas davė įsakymą nešturmuoti plieno gamyklos požemių, apsupti ir saugoti, kad „nei musė nepraskristų“. Ką tai reiškia? O reiškia tai, kad likusius ukrainiečių karius ir civilius gyventojus nuspręsta numarinti badu, arba, kaip visada, Putinas meluoja, ir gamykla bus šturmuojama. Įvykiai tokie dinamiški, kad parašius šias eilutes atėjo informacija, jog rusai bombarduoja plieno gamyklą ir ruošiasi šturmui. Ar tai nėra didžiulis nusikaltimas prieš civilius – neišleisti jų, tarp jų ir daugybės vaikų, sužeistų kareivių iš katakombų, neleisti jų saugiai evakuoti? Pasaulis aklas. Pasaulis tyli. Kur jūs, žmogaus teisių gynėjai, susibūrę į tūkstančius įvairių organizacijų? Bijote rusų? Tai kodėl nespaudžiate savo šalies politikų, kad šie imtųsi ryžtingesnių veiksmų ir padarytų galą šitai beprotybei? Ar visa tai, ką jūs darėte anksčiau, nebuvo jokia kova, o tik madingas veiksmas? O jūs, didžiųjų valstybių vadovai, ir toliau tikite, kad su Putinu galima tartis ir susitarti? Tikite, kad jis laikysis žodžio arba kokios nors sutarties? Nuo balandžio 24 dienos buvo švenčiamos stačiatikių Velykos. Buvo siūloma per Velykas skelbti paliaubas, bet Rusija šį siūlymą atmetė. Iki gegužės devintosios nebe kas beliko. Iki tos dienos reikia pergalių arba pergalių regimybės. Ką sugalvos stalo rankomis įsitvėręs pamišęs diktatorius? Tikslai aiškūs ir aukščiausiu lygiu įvardinti. Yra didelis noras apjungti jau anksčiau atplėštas Ukrainos ir Moldovos dalis. „Iziumo kryptis, Donbasas, Paazovė, Mariupolis, Chersono sritis – tai tos vietovės, kuriose dabar sprendžiamas šio karo likimas ir mūsų valstybės ateitis“, – sakė V. Zelenskis. Ukrainiečiai laikosi. Puikiai laikosi. Tačiau ta ginkluotė, kurios labiausiai reikia, vėluoja.

Tęsinį skaitykite 2022 04 27 „Utenyje“