Mūsų gyvenimo spalvos

Propaganda irgi žudo

Nežinau, kada Rusijoje švenčiama Motinos diena. Galvoju, kad vis tiek turi būti švenčiama. O gal jiems užtenka kovo 8-osios? Jei rusai švenčia Motinos dieną, tai šiais metais ji būtų labai liūdna. Nes ar gali būti kas nors baisiau už tai, kai motinos laidoja savo vaikus? Jei Motinos diena Rusijoje būtų švenčiama tą pačią dieną kaip ir pas mus, tai ją užgožtų gegužės 9-oji. Rusams tai viena svarbiausių švenčių. Ji rusų širdyse palaiko tai, kuo jie skiriasi nuo viso pasaulio. Nežinau, ar yra kita pasaulyje valstybė, kurioje pagrindinė šventė būtų tokia militaristinė. Rusai niekada nebuvo žemdirbiai, prekybininkai, darbininkai. Jie visada buvo kariai. Be karo meno, dar gerai įtvirtinę gėrimo ir vogimo kultūrą. Ir visa demokratinio pasaulio laimė yra tai, kad milijardai, skirti karinei pramonei, buvo išvogti. Rusai visada ir visur visus „vadavo“. Išvadavę pamiršdavo išeiti iš „išvaduotos“ šalies. Taip atsirado sovietų sąjunga. Ir kai ši imperija pradėjo byrėti, net ir eiliniai rusai jautėsi kažko svarbaus netekę. Nedaugelis rusų, net ir daugybę metų gyvendami kitose šalyse, pasikeičia – išmoksta kalbą, pradeda gerbti tos šalies papročius, tradicijas, kultūrą.

Pats maloniausias dalykas pastaraisiais mėnesiais buvo balandžio 29 dieną prie
Rusijos ambasados Rygoje Latvijos rusų surengtas mitingas. Čia susirinkę
rusakalbiai Latvijos gyventojai ragino Putiną jų „neginti“. Mitingą paskatino
Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos pareiškimas „Dėl Baltijos šalių vadovybės
represinės politikos rusakalbių gyventojų atžvilgiu neleistinumo“. Akciją organizavo
sąjunga „Rusų balsas Latvijai“. Mitinge kalbėdamas šios sąjungos vadovas pareiškė:
„Mūsų nereikia ginti – ginkite save Hagoje. Mūsų tėvynė yra Latvija.“ Kaip norėtųsi
kažko panašaus Lietuvoje.