Mūsų gyvenimo spalvos

Kuo tampame?

Kažkada popiežius Pranciškus sakė, kad Europa yra pavargusi ir pasenusi močiutė, nebevaisinga ir nebegyvybinga. Kodėl prisiminiau šiuos Popiežiaus pasakytus žodžius? Europos Komisija parengė rekomendacijas vidaus naudojimui, kurių, kaip teigiama, tikslas – „skatinti nediskriminuojančią komunikaciją, riboti tiesioginių nuorodų į lytį, tautinę priklausomybę, rasę ir religiją vartojimą“. Europos institucijų darbuotojams siūloma Kalėdų šventes vadinti „šventiniu laikotarpiu“, nes žmonių religinės tradicijos ir kalendoriai yra skirtingi. Rekomenduojama atsisakyti kreipinio „ponios ir ponai“ ir pakeisti jį kreipiniu „brangūs kolegos“. Šios rekomendacijos išsiųstos ir Vatikanui, bet Popiežius jas griežtai atmetė, pavadindamas tai „nesiskaitymu su tikrove“. Ką reiškia rekomendacijos vidiniam vartojimui? Ogi tai, kad jos iš Briuselio bus perkeltos į kitas Europos Sąjungos šalis. Kad jų nevykdančios organizacijos ir netgi šalys negalės dalyvauti projektuose, gauti finansavimo.

Europos institucijų darbuotojams siūloma Kalėdų šventes vadinti „šventiniu laikotarpiu“, nes žmonių religinės tradicijos ir kalendoriai yra skirtingi. Rekomenduojama atsisakyti kreipinio „ponios ir ponai“ ir pakeisti jį kreipiniu „brangūs kolegos“. Šios rekomendacijos išsiųstos ir Vatikanui, bet Popiežius jas griežtai atmetė, pavadindamas tai „nesiskaitymu su tikrove“.

Tęsinį skaitykite 2021 12 08 „Utenyje“