Mūsų gyvenimo spalvos

Karma

Yra nuojauta, kad Rusija greitu laiku Ukrainoje panaudos taktinį branduolinį ginklą. Šią nuojautą dar labiau sustiprina tai, kad Putinas aneksuotose Ukrainos teritorijose, išskyrus Krymą, įvedė karinę padėtį. Kam jį reikalinga ir kodėl? Juk okupacinė valdžia čia tvarkosi taip, kaip nori, ir be karinės padėties. Labai netikėtas Rusijos pripažinimas, kad Chersono srityje susidarė sudėtinga situacija. Rusams nepadėjo nei mobilizacija, nei samdiniai, nei kalėjimuose užverbuoti ir į frontą pasiųsti nusikaltėliai. Beje, pastarieji Ukrainoje gavę ginklus pasuko į Rusiją. Kiekvienas žvėris turi stiprų savisaugos instinktą. Ukrainoje jie bet kurią minutę gali būti nukauti, o sugrįžę į Rusiją, ir dar su ginklu rankose, jie jausis pasaulio valdovai. O štai įdomu, kaip jausis paprasti rusai, kai jų plėšti ar prievartauti ateis ginkluoti banditai. Bet gal tai ir yra karmos dėsnis? Gal rusai turi pajusti tą siaubą, kokį jautė ukrainiečiai civiliai gyventojai, kai į juos beginklius buvo nukreipti automatų vamzdžiai, kai juos plėšė, prievartavo, žemino rusų kareiviai. Tokia pat karma jau ištiko vieno Krasnodaro regione esančio miesto gyventojus. Viršgarsinis naikintuvas-bombonešis Su-34 dėl techninio gedimo nukrito ir įsirėžė į daugiabutį pastatą Rusijos Jejysko mieste, esančiame prie Azovo jūros pakrantės. Lėktuvas pataikė į devynaukštį namą. Sunaikinta maždaug 15 butų, 4 žmonės žuvo, 21 sužeistas. Mačiau vaizdo įrašą – moteris verkdama filmavo ir rėkė, kad nesuprantanti, kas čia vyksta. Vadinkime tai kaip norime – karma ar Dievo pirštu, bet tai turėjo būti aukščiausių visatos jėgų įsikišimas: vieno Rusijos miesto gyventojai galėjo pajusti tai, ką kasdien patiria ukrainiečiai. Jei Rusija nedarys išvadų, tai pasikartos ir kitur.

Viršgarsinis naikintuvas-bombonešis Su-34 dėl techninio gedimo nukrito ir įsirėžė į daugiabutį pastatą Rusijos Jejysko mieste, esančiame prie Azovo jūros pakrantės. Lėktuvas pataikė į devynaukštį namą. Sunaikinta maždaug 15 butų, 4 žmonės žuvo, 21 sužeistas. Mačiau vaizdo įrašą – moteris verkdama filmavo ir rėkė, kad nesuprantanti, kas čia vyksta. Vadinkime tai kaip norime – karma ar Dievo pirštu, bet tai turėjo būti aukščiausių visatos jėgų įsikišimas: vieno Rusijos miesto gyventojai galėjo pajusti tai, ką kasdien patiria ukrainiečiai.

Tęsinį skaitykite 2022 10 26 „Utenyje“