Aktualijos

Dėl P. Cvirkos ir L. Giros
gatvių pavadinimų keitimo

Utenos rajono savivaldybės taryba rugsėjo 29 d. posėdyje sprendimu „Dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų svarstymo ir P. Cvirkos ir L. Giros gatvių Utenoje pavadinimų keitimo“ įpareigojo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorių atlikti minėtų gatvių pavadinimų keitimo procedūras, P. Cvirkos gatvės pavadinimą pakeičiant į Dvaro gatvės pavadinimą, L. Giros gatvės – į Senamiesčio gatvės. Informuojame, kad, savivaldybės administracijos direktoriui parengus sprendimo projektą dėl gatvių pavadinimų pakeitimo, sprendimo projektas Utenos rajono savivaldybės tarybai bus pateiktas spalio 27 d. vyksiančiame posėdyje. Tarybai priėmus sprendimą dėl gatvių pavadinimų pakeitimo, P. Cvirkos gatvė taps Dvaro gatve, L. Giros – Senamiesčio gatve. Detalesnę informaciją galima rasti ir su gatvių grafiniais duomenimis susipažinti interneto svetainėje http://www.regia.lt ir Utenos miesto seniūnijos patalpose (Utenio a. 4, LT-28503 Utena).

Utenos rajono savivaldybės administracija