Aktualijos

Nepilnamečių nusikalstamumo šaknys – santykiuose su tėvais

Rasa MILERYTĖ

Remiantis statistiniais duomenimis, Lietuvoje nepilnamečių nusikaltimai sudaro 6–8 procentus visų registruotų nusikaltimų, o sunkūs smurtiniai nusikaltimai lieka reta nepilnamečių nusikalstamo elgesio išimtimi. Pasak psichologų, iš nusikalstamo elgesio dažniausiai išaugama, tačiau tai nereiškia, kad į nusikalsti linkstančius nepilnamečius galima numoti ranka. Kad tai opi problema, sutinka ir Utenos policijos pareigūnai, ir psichologai. Nepilnamečių nusikalstamų veikų skaičius Utenoje mažėja, bet kad būtų išgydytos psichologinės traumos, kurios pastūmėja į tokį elgesį, prireikia nemažai pastangų.


Lietuvoje tarp nepilnamečių nusikaltimų – ir
vagystės, ir nužudymai

Informatikos ir ryšių departamento duomenimis, Lietuvoje per pastaruosius trylika metų nepilnamečių padarytų nusikalstamų veikų mažėja. Nuo 2005 metų skaičius sumažėjo daugiau nei per pusę – nuo 4759 nusikalstamų veikų 2005 metais iki 1918 nusikalstamų veikų 2017 metais. Per šį laikotarpį nepilnamečiai padarė 5,3 proc. visų šalyje įvykdytų nusikalstamų veikų. Didesnė dalis nusikalstamų veikų, kuriomis kaltinami nepilnamečiai, padarytos miestuose. Miestuose padarytų nusikalstamų veikų, kuriomis kaltinami nepilnamečiai, dalis kus kas didesnė, nei padaromų kaimo vietovėse.

Tęsinį skaitykite 2019 10 23 „Utenyje“