Aktualijos

VšĮ Utenos kolegija viešojo konkurso būdu išnuomoja

negyvenamąsias garažų tipo patalpas, skirtas transportui laikyti / saugoti arba komercinei veiklai, susijusiai su transporto remontu, vykdyti. Numatoma nuomoti garažus, esančius Vaižganto g. 11A-5, Utena (52.82 kv. m.), ir Vaižganto g. 11A-1 (36,48 kv. m.). Pradinė 1m2 kaina 1,00 Eur. Pradinis patalpų nuomos įnašas dėl Vaižganto g. 11A-5, Utena – 158,00 Eur, dėl Vaižganto g. 11A-1 – 109,00 Eur. Nuomos laikotarpiu veiklos pobūdis nekeičiamas. Konkurso dalyviai dokumentus dalyvauti konkurse ir paraišką pateikia užklijuotame voke su užrašu „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta: 1. Paraiška, kurioje nurodoma įmonės pavadinimas, adresas, įmonės kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir banko pavadinimas (juridiniams asmenims), siūloma patalpų nuomos 1m2 kaina. Fiziniams asmenims – vardas pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir banko pavadinimas, siūloma patalpų nuomos 1m2 kaina. 2. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo ir įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto asmens parašu. Fizinio asmens individualios veiklos vykdymo pažymos arba verslo liudijimo kopijos. Konkurso dalyviai iki konkurso (2019-11-28 d. 10.00 val.) turi pateikti konkurso organizatoriui kvitą apie sumokėtą pradinį (trijų mėnesių pradinės nuomos mokesčio dydžio) įnašą į Utenos kolegijos sąskaitą Nr. LT 96 7300 0100 0260 7628, AB „Swedbank“. Patalpų nuomos terminas – penkeri metai. Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos per 10 kalendorinių dienų (arba iki konkurso dienos) nuo jo paskelbimo spaudoje adresu Maironio g.7, Utena, 29 kab. Konkursas vyks 2019 m. lapkričio 28 d. 10 00 val. Maironio g.7, Utena, 25 kab., posėdžių salė. Paraiškos forma ir kita papildoma informacija teikiama el. pašto adresu vp@utenos-kolegija.lt; tel. 8 389 51662, pirkimo sąlygas galima rasti www.utenos-kolegija.lt; naujienų puslapyje.
Komisijos pirmininkas Vigandas Leleiva