Aktualijos

Utenos rajono savivaldybės administracija perka vieno ir dviejų kambarių butus

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2017 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1036 patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios tvarkos aprašu.
Perkančioji organizacija: Utenos rajono savivaldybės administracija, kodas 188710442, Utenio a. 4, Utena, tel. (8 389) 64031, (8 389) 48697 el. paštu laura.gimzauskiene.turtas@utena.lt, danute.simoneliene@utena.lt.,
Prekių pirkimo tipas: pirkimas
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Perkamas turtas: vienas vieno kambario butas (su visais komunaliniais patogumais, vieno buto bendras plotas turi būti ne didesnis kaip 40 kv. m) ir vienas dviejų kambarių butas (su visais komunaliniais patogumais, bendras plotas turi būti ne didesnis kaip 52 kv. m) Utenos mieste.
Reikalavimai parduodantiems butus.
Butai esantys avarinės būklės pastatuose, nebus perkami.
Pirkimo dokumentai kandidatams bus išduodami nemokamai adresu: Utenos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 315 kabinete (Utenio a. 4, Utenoje). Pirkimo sąlygas taip pat galima rasti Utenos rajono savivaldybės interneto tinklapyje www.utena.lt
Paraiškos ir parduodamo turto dokumentai pateikiami lietuvių kalba.
Pirkimo dokumentų ir paraiškų teikimo terminas iki 2021 m. gruodžio 9 d. 17.00. val.
Kartu su paraiška reikia pateikti šiuos parduodamų gyvenamųjų būstų dokumentus: nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka; kadastro duomenų bylos kopijas; įgaliojimus patvirtinančius dokumentus, suteikiančius teisę asmeniui derėtis dėl būsto pardavimo; būsto energinio naudingumo sertifikato kopiją.
Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, įvyks 2021 m. gruodžio 10 d. 10 00 val. Utenio a. 4, Utena, 314 kab.

Utenos rajono savivaldybės administracija