Aktualijos

„Volungė“ kviečia švęsti Lietuvos valstybės
atkūrimo dieną

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Vasario 16-ąją, jau septynioliktą kartą Utenoje organizuojamas pilietinių dainų ir poezijos festivalis-konkursas ,,Volunge šauk ąžuole“. Festivalyje-konkurse kaip ir kasmet kviečiami dalyvauti ugdymo įstaigų moksleiviai, ugdymo įstaigų absolventai ir pilietiškumo puoselėjimo idėjoms neabejingi Utenos rajono gyventojai. Jau septyniolika metų gyvuojantis festivalis-konkursas kiekvienais metais susilaukia didelio susidomėjimo tarp dainų kūrėjų ir atlikėjų, eilėraščius kuriančių moksleivių. Kiekvienais metais konkursui būna atrinkta ir pateikta per penkiasdešimt Utenos mokyklų moksleivių sukurtų eilėraščių, o muzikinėje festivalio-konkurso dalyje skamba per trisdešimt dainų, iš kurių didžiąją dalį atlieka patys dainų autoriai. Tradiciškai autorių dainos skambėdavo Utenos meno mokykloje Vasario 16-ajai skirtame renginyje. Praėjusius dvejus metus dėl pandemijos konkursas-festivalis buvo perkeltas į virtualią erdvę. Džiugu, kad šiais, 2023-iaisiais, metais konkurso-festivalio baigiamasis renginys vėl vyks Utenos meno mokyklos salėje, kur ne tik išklausysime, bet ir apdovanosime konkurso-festivalio ,,Volunge šauk ąžuole“ dalyvius, laureatus ir pagerbsime jų mokytojus. Norinčius dalyvauti pilietinių dainų konkurse-festivalyje prašome iki vasario 10-os dienos informuoti renginio organizatorę, Utenos meno mokyklos mokytoją Nijolę Gelgotienę el. paštu nijole.gelgotiene@gmail.com, laiške įvardijant papildomą informaciją (kūrinio pavadinimas, kūrinio tekstas, kūrinio teksto ir muzikos autorius, kūrinio atlikėjai ir akompanuojantys muzikantai). Laiške būtina nurodyti ir bent vieną kontaktinį telefoną. Eilėraščių autoriai savo kūrybą konkursui galės pateikti tarpininkaujant ugdymo įstaigų lietuvių kalbos mokytojams. Mokytojai moksleivių sukurtas eiles turės atsiųsti iki vasario 10-os dienos el. paštu edmundas.pupinis@inbox.lt. Kartu su eilėraščiu turi būti pateikta informacija, kurioje mokykloje ir kokioje klasėje mokosi eilėraščio autorius, jo vardas, pavardė ir jo lietuvių kalbos mokytojo pavardė. Geriausiai pasirodžiusiųjų laukia prizai, kurie bus įteikti Utenos meno mokykloje vykstančio renginio, skirto Vasario 16-ajai, metu arba individualiai. Moksleivių muzikiniai pasirodymai (atlikėjams davus leidimą) bus paskelbti Utenos meno mokyklos Muzikos skyriaus feisbuko paskyroje. Su festivaliu-konkursu susijusią detalesnę informaciją, konkurso nuostatus galima gauti elektroniniu paštu, parašius el. pašto adresu edmundas.pupinis@inbox.lt. Taip pat galima kreiptis į renginio organizatorę, Utenos meno mokyklos muzikos mokytoją N. Gelgotienę (el. paštas nijole.gelgotiene@gmail.com). Festivalio-konkurso nuostatai taip pat yra persiųsti ugdymo įstaigų sekretoriatams.

Kviečiame dalyvauti!
Edmundas Pupinis
Seimo narys
Festivalio-konkurso ,,Volunge šauk ąžuole“ steigėjas