Mūsų gyvenimo spalvos

Paliaubos

Vytautas Kazela

Atėjo ir išėjo Trys Karaliai. Ar atnešė jie mums išminties? Artėja Sausio 13-oji – mūsų Laisvės diena. Ar ji suvienys mus? Abejoju. Kalbėti apie susiskaldžiusią Lietuvą ir nieko nedaryti šiandien yra ne tik neprotinga, bet ir pavojinga. Bet, kas baisiausia, Lietuvoje nėra asmenybių, galinčių tai padaryti. Nėra nei dvasinių, nei moralinių lyderių. Tokių lyderių, kurie suburtų tautą ir vestų. Ką daro dabartiniai lyderiai ir lyderiukai? Kiekvienas jų veiksmas, kiekvienas jų krustelėjimas sukelia dar didesnį tautos susipriešinimą.

Ilgą laiką Lietuva buvo pavyzdžiu buvusio sovietinio lagerio šalims. Tada mes iškovojome ne tik pergalę, mes iškovojome LAISVĘ! Tik dabar, žvelgiant iš trijų dešimtmečių nuotolio, atrodo, kad gyventi laisvėje mes taip ir neišmokome. Bent jau dalis Lietuvos. Laisvę reikia ne tik iškovoti, bet ir diena iš dienos ją puoselėti. Kažkada vaidilutės kurstė ir saugojo Šventąją ugnį. Kodėl mes, išsilavinę, šiuolaikiniai žmonės, taip iki šiol nesupratome, kad Laisvė ir yra mūsų Šventoji ugnis? Kodėl nesuprantame, kad Laisvė suteikia ne tik teises, bet ir pareigas?

Tęsinį skaitykite 2023 01 11 „Utenyje“