Aktualijos

Vieno litro pieno kaina pas ūkininką –
vienas euras, o parduotuvėje…

Genovaitė ŠNUROVA

Būtent dabar, kai po gana vėsaus ir lietingo birželio užklupo karščiai, prasidėjo didžioji šienapjūtė. Kuriuo keliu bevažiuotumėte, visuose akimis aprėpiamuose pievų plotuose matyti didžiuliai šieno ritiniai. Ir nesvarbu, kad retai kur pamatysi besiganančią karvę ar nedidelę jų bandą, tuo labiau arklį, ritinių vis tiek yra. Tokie reikalavimai: jei deklaruoji pievas, jos turi būti nupjautos, šienas sutvarkytas ir niekam nesvarbu, kur tu jį dėsi. Tai ir riogso tie ritiniai pamiškėse, pakrūmėse (nes niekam jų nereikia) ir tik patys galvijų augintojai, nupjovę jiems priklausančias pievas, ritinius parsiveža į savo sodybas ar susikrauna šalia fermų esančiuose laisvuose plotuose. Seniai niekam ne paslaptis, kad kaimuose, ypač miesteliuose, karves laikančių žmonių labai nebedaug: fizinis darbas dažnam nebe pagal jėgas ir, svarbiausia, ekonomiškai neapsimoka. Užtat kartą ir sutrikau, kai gatvėje sustabdęs nepažįstamas žmogus paklausė, kur Kuktiškėse galėtų nusipirkti šviežio pieno. Sunkesnio klausimo seniai negirdėjau…

Tęsinį skaitykite 2022 07 08 „Utenyje“