Aktualijos

Užsienio lietuvių parama miškų išsaugojimui suteikė galimybę „Sengirės fondui“ išpirkti dar vieną sklypą

„Sengirės fondas“, padedamas Amerikos lietuvių, išpirko dar vieną sklypą Balbieriškio miške, Ąžuolų botaniniame draustinyje. Išpirktas 4,5 ha plotas pavadintas paramą suteikusio fondo vardu: Danos Gedvilienės giraitė. Naujas sklypas padidino „Sengirės fondo“ saugomų miškų plotą iki 13,28 ha.

Lietuvoje nuo kirtimo saugomų miškų plotų didinimui neabejingi ir užsienio lietuviai. JAV gyvenantis teisininkas Gabrielius Gedvila, įkūręs velionės žmonos atminimui skirtą Danos Gedvilienės fondą (angl. Dana Gedvila Fund), „Sengirės fondui“ suteikė 20 tūkst. JAV dolerių paramą, už kurią šiemet išpirktas naujas 4,5 ha sklypas Balbieriškio miške, Ąžuolų botaniniame draustinyje. Naujam sklypui suteiktas paramos teikėjo vardas – Danos Gedvilienės giraitė. D. Gedvilienės fondo komitetas paramą „Sengirės fondui“ skyrė dėl aktyvaus mokslininkų įsitraukimo, atrenkant sengirėmis galinčius tapti miškus, bei aplinkosaugos iniciatyvų skatinimo. Ši veikla itin artima ir D. Gedvilienės fondo įkūrėjui, užsienio lietuviui teisininkui G. Gedvilai, prisidėjusiam prie Prezidento Valdo Adamkaus rinkimų kampanijos vykdymo Čikagoje.

Tęsinį skaitykite 2021 11 10 „Utenyje“