Aktualijos

Utenos rajono savivaldybėstarybos posėdyje – rekordinisklausimų skaičius

Gegužės 25 d. įvyko penktasis Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis (naujos kadencijos Tarybos – trečiasis). Jame buvo svartyti net 67 klausimai.
Posėdis prasidėjo priesaika: prisiekė naujas Utenos rajono savivaldybės tarybos narys Alvydas Katinas. Tarybos nario priesaiką priėmė Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas–sekretorius Maksimas Reznikovas.
Posėdžio pradžioje taip pat buvo perskaitytas frakcijos „Stipri Utena“ pareiškimas „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos opozicijos ir Utenos rajono savivaldybės tarybos opozicijos lyderio“ bei pareiškimas dėl opozicinės LSDP frakcijos įsteigimo.
Posėdyje buvo pritarta Rimanto Dijoko kandidatūrai į Utenos rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigas.

Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariais tapo mero patarėja Gerda Rušienė, Utenos rajono savivaldybės tarybos nariai Linas Bražionis, Eglė Zarankaitė, Vitalijus Šeršniovas.
Į Utenos rajono trišalę tarybą deleguoti du Tarybos nariai – Paulius Šinkūnas ir Marius Stankevičius, į Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos tarybą – Jurijus Blakunovas, į Utenos Rašės hipodromo koncesijos sutarties vykdymo priežiūros komisiją – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Čyvas ir Turto valdymo skyriaus vedėja Danutė Šimonelienė, į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą – Arvydas Paleckis, į Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą – Rasa Skeirienė ir Marius Stankevičius, į Utenos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą – Kristina Gogelienė (pirmininkė) ir Rasa Skeirienė, į Utenos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją – Eimantas Žulys.
Posėdyje buvo atidėti du klausimai: „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ ir „Dėl Utenos rajono savivaldybės kolegijos sudarymo“. Kiti klausimai – vieni vienbalsiai, kiti po diskusijų – buvo patvirtinti.
Tarybos nariai patvirtino Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 metų veiklos planą, Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos nuostatus, Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatus, Utenos rajono savivaldybės žmonių su negalia reikalų komisijos veiklos nuostatus, Utenos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos nuostatus, Utenos rajono savivaldybės šeimos komisijos nuostatus. Taip pat patvirtino 2023 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų apmokėti išlaidoms, susijusioms su Utenos rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, paskirstymo, mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo, Utenos rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašus, pritarė Utenos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2022 metais ataskaitai, Utenos rajono ugdymo įstaigų 2022 metų metinėms ataskaitoms, Utenos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2022 m. veiklos ataskaitai.
Kitas posėdis planuojamas surengti birželio 14 d.

Utenos rajono savivaldybės administracija