Aktualijos

UAB UTENOS ŠILUMOS TINKLAI VARTOTOJŲ ŽINIAI

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB Utenos šilumos tinklai informuoja, kad Utenos rajono savivaldybės taryba 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-290 ir 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. TS-316 bei Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2020 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. O3E-1015 ir 2020 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. O3E-1515 nustatė UAB Utenos šilumos tinklai šilumos kainos dedamąsias, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2020 m. spalio 29 d nutarimu Nr. O3E-1016 nustatė karšto vandens kainos dedamąsias.
UAB Utenos šilumos tinklai, vadovaujantis nustatytomis šilumos ir karšto vandens kainų dedamosiomis, perskaičiavo centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, kurios įsigalios nuo 2022 m. birželio 1 d.

Gyventojams šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 6,05 ct/kWh su 9 proc. PVM (5,55 ct/kWh be PVM)
ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS ( BE PVM ):

 1. ŠILUMOS (PRODUKTO) GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS
  1.1. šilumos (produkto) gamybos savo šaltiniuose vienanarė kaina – 4,27 ct/kWh:
  1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,35 ct/kWh;
  1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,92 ct/kWh;
  1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) dvinarės kainos:
  1.2.1. pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) – 9,85 Eur/mėn./kW;
  1.2.2. pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – 18,30 Eur/mėn.;
  1.2.3. kintamoji dalis – 2,92 ct/kWh.
 2. ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS
  2.1. šilumos perdavimo vienanarė kaina – 1,45 ct/kWh;
  2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,55 ct/kWh;
  2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,90 ct/kWh.
  2.2. šilumos perdavimo dvinarės kainos:
  2.2.1. pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis)– 3,98Eur/mėn./kW;
  2.2.2. pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) – 6,14 Eur/mėn.;
  2.2.3. kintamoji kainos dalis – 0,90 ct/kWh.
 3. MAŽMENINIO APTARNAVIMO VARTOTOJAMS KAINA (PASIRINKTINAI):
  3.1. mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams už suvartotą šilumos kiekį – 0,07 ct/kWh;
  3.2. pastovus (mėnesio) užmokestis – 0,53 Eur/mėn./kW;
  3.3. pastovus (mėnesio) užmokestis – 0,81 Eur/mėn.
 4. PAPILDOMA DEDAMOJI DĖL FAKTINIŲ IR Į ŠILUMOS KAINĄ ĮSKAIČIUOTŲ KURO KAINŲ SKIRTUMO IR, VADOVAUJANTIS ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS 771 PUNKTU, APSKAIČIUOTOS PALŪKANŲ SUMOS – -0,24 ct/kWh

KARŠTO VANDENS KAINA

 Mato vnt.Pastovioji dedamojiKintamoji dedamojiKaina be PVMKaina su 9 proc. PVMKaina su 21 proc. PVM
Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose ir juridiniams asmenims, esantiems daugiabučiuose namuoseEur/m³0,134,945,075,536,13
Karšto vandens kaina kitiems vartotojamsEur/m³0,134,814,945,385,98

KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ APTARNAVIMO MOKESTIS – 0,73 Eur butui/mėn. su 21 proc. PVM (0,60 Eur butui/mėn. be PVM)
Centralizuotai tiekiamai šilumai ir karštam vandeniui taikomas PVM: gyventojams lengvatinis 9 procentų; kitiems vartotojams – 21 procento tarifas. Gyventojams 21 procento PVM taikomas karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokesčiui.
Bendrovės internetiniame puslapyje www.ust.lt skelbiamos šilumos ir karšto vandens kainos, duomenys apie šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudas, investicijas. Taip pat yra informacija apie daugiabučių gyvenamųjų namų suvartotą šilumos kiekį bei paskaičiuotus mokėjimus už šildymą bei jų analizė ir kita vartotojams aktuali informacija.
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba internetiniame puslapyje www.regula.lt skelbia šilumos ir karšto vandens kainų Lietuvoje statistiką bei kitus statistinius duomenis ir informaciją.
Informacija apie šilumos kainas teikiama UAB Utenos šilumos tinklai telefonu (8 389) 63 645.
UAB Utenos šilumos tinklai