Aktualijos

Taryba patvirtino istorinį rajono biudžetą

Vasario 27 d. įvyko Utenos rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) antrasis posėdis, kuriame dalyvavo visi 25 tarybos nariai.
Tarybos posėdyje apsvarstyti 28 klausimai. Svarbiausias jų – Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimas. 2020 metų biudžeto projektą pristatydama savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė pažymėjo, kad šių metų biudžetas, palyginti su 2019-ųjų, yra 4,7 mln. Eur didesnis ir sudaro 42,7 mln. Eur. Už rajono biudžeto projektą balsavo 24 Tarybos nariai, vienas narys – Robertas Miliauskas – susilaikė. Pirmą kartą rajono istorijoje biudžeto priėmimas sutiktas plojimais.
„Šių metų biudžetas yra istorinis, nes jį pirmą kartą kartu rengė Tarybos pozicija su opozicija, o tai yra išskirtinis atvejis, – sakė meras Alvydas Katinas. – Noriu visus pasveikinti su šiuo biudžetu, nes tai pats didžiausias biudžetas po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo.“
Posėdyje priimti sprendimai „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 metų veiklos plano patvirtinimo“, „Dėl pritarimo projektui „Utenos baseino infrastruktūros plėtra, siekiant ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę“, „Dėl Dianos Tumėnienės paskyrimo į Utenos lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus pareigas“, „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo“, „Dėl Utenos regiono vietos veiklos grupės projekto „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ dalinio finansavimo“ bei kitais svarbiais klausimais.
Utenos rajono savivaldybės administracijos ir „Utenio“ inf.