Aktualijos

Šildymo sezonui pasirengta atsakingai

Pagal paskutinių 2022–2023 m. šildymo sezono mėnesių rezultatų duomenis, UAB Utenos šilumos tinklai išlieka bendrove, kuri teikia šilumos energiją vartotojams viena mažiausių šilumos kainų Lietuvoje. Bendrovė, pastarųjų dviejų mėnesių duomenimis, nupirko biokuro žaliavos mažesne nei vidutinė rinkos kaina buvo „Baltpool“ biržoje.
Dabar UAB Utenos šilumos tinklai yra užsitikrinę biokuro tiekimo grafiką ir turi sutartis bei atsargų iki vasario mėn. Atrandami ir kiti alternatyvūs biokuro produktai, vienas tokių – iš vietinių gamintojų panaudojami grikių lukštai energijos gamybai. Taip pat UAB „Utenos komunalininkas“ pradėjo tiekti biokurą Utenos šilumos tinklų katilinėms. Priminsime, kad gaminant šilumą ir elektros energiją vartotojams Utenos energetikai biokuro žaliavą naudoja net 98 proc. apimtimi, o likusią dalį (iki 2 proc.) sudaro dujos ir skystas kuras.
Atlikus elektros ūkio pertvarką bendrovėje, didesnę elektros dalį šilumos gamybai sunaudoja iš bendrovės pagamintos elektros energijos-termofikacinės elektrinės, saulės elektrinės parko. Taip mažinamas elektros poreikis perkant ją iš tiekėjų. Tokiu būdu elektros kainai padidėjus iki 4 kartų Utenos energetikų elektros sąnaudos padidėjo tik 30 proc., lyginant su 2021 m.
UAB Utenos šilumos tinklai inf.