Aktualijos

Utena ruošiasi priimti nuo karo bėgančius Ukrainos gyventojus

Rugsėjo 29 d. Utenos rajono savivaldybėje lankėsi Pabėgėlių priėmimo centro atstovas, kuruojantis ukrainiečių apgyvendinimą. Buvo kalbama apie nuo karo siaubo pabėgusių ukrainiečių apgyvendinimo Utenos rajone galimybes, aptartos Utenos rajono savivaldybės ir Pabėgėlių priėmimo centro bendradarbiavimo sutarties dėl ukrainiečių apgyvendinimo Utenos rajone pasirašymo sąlygos.
Spalio mėnesį vykusiame posėdyje Utenos rajono savivaldybės taryba pritarė bendradarbiavimo sutarties su Pabėgėlių priėmimo centru sudarymui.
Ukrainoje besitęsiant kariniam konfliktui su Rusija, artinantis šaltajam sezonui prognozuojama, kad į Lietuvą plūstels didelis skaičius ukrainiečių, bėgančių nuo karo. Laikinų būstų poreikis nuo karo bėgantiems Ukrainos gyventojams vis dar išlieka labai didelis. Koordinuoti iš Ukrainos pasitraukusių asmenų apgyvendinimą yra pavesta Pabėgėlių priėmimo centrui kartu su LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
„Ministerija, įvertinusi Utenos rajono savivaldybės administracijos pateiktą informaciją apie Utenos rajono savivaldybėje siūlomą pasitelkti infrastruktūrą, įtraukė buvusią Rapolo Šaltenio progimnaziją į antrąjį pasirengimo etapą, kuriant laikinas apgyvendinimo vietas, – sakė Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Monika Makaveckienė. – Buvusi progimnazija taps laikina apgyvendinimo vieta Utenoje nuo karo bėgantiems Ukrainos gyventojams.“
Utenos rajono savivaldybės ir Pabėgėlių priėmimo centro bendradarbiavimo sutartyje nurodyta, kad abi šalys susitaria tarpusavyje bendradarbiauti, užtikrinant laikinąją apsaugą gavusių iš Ukrainos pasitraukusių asmenų kokybiškas priėmimo ir apgyvendinimo sąlygas. Taip pat susitaria bendradarbiauti ir įvairiose kitose galimose sutartyje neaptartose bendradarbiavimo srityse, keistis aktualia informacija, susijusia su užsieniečių apgyvendinimu ir aprūpinimu, dalintis gerąja praktika.
Pagal sutartį Pabėgėlių priėmimo centras aprūpins apgyvendinimo vietą, t. y. buvusią progimnaziją, reikalingomis lovomis, čiužiniais, patalyne, buitine technika, indais ir kitais būtinais daiktais, organizuos sanitarinių (dušų, tualetų) konteinerių pastatymą ir įrengimą šalia apgyvendinimo vietų.
„Lapkričio 9 d. į buvusią progimnaziją atkeliavo pirmieji apgyvendinimui reikalingi daiktai: beveik šimtas gultų ir čiužinių, – sakė vedėja. – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bendradarbiauja su „Maisto banku“ ir yra pasirengusi inicijuoti maitinimo paslaugos organizavimą arba maisto produktų teikimą ir virtuvių įrengimą. Taip pat Lietuvos Respublikos finansų ministerija savivaldybei iš valstybės finansinių išteklių kompensuos apgyvendinimo išlaidas (karšto vandens ir šildymo, elektros energijos, geriamojo vandens ir pan.).“
Kaip sakė vedėja, higienos priemones gyventojams teiks nevyriausybinės organizacijos, o einamosios gyventojų valymo ir skalbimo išlaidos, patiriamos nuolatinio gyvenimo metu, nebus apmokamos ir gyventojai jas apmokėti turės savo lėšomis.
Utenos rajono savivaldybės administracija