Aktualijos

Šernai kanapių lauke, o iš brūzgynų bejėgiškas močiutės šauksmas

Vytautas Kazela

Virginijus Keraminas – Užpalių krašto žmogus, gimė ir užaugo Tarvydžių kaime aštuonių vaikų šeimoje. Dabar gyvena Kaniūkuose. Sako, kad visi broliai po svetimus kraštus neišsibarstė, baigė mokslus ir į gimtinę sugrįžo. Vieną iš brolių jau palaidojo – autoavarijoje žuvo. Ir Virginijaus šeima nemaža. Su žmona keturis vaikus užaugino.
„Aš savęs niekur kitur neįsivaizdavau. Tik ūkininkaujantį. Čia jau ir žemės turėjau. Švenčionėliuose išmokau dirbti vairuotoju ir elektriku. Įstojau savo jėgomis į Žemės ūkio akademiją. Nebuvau žioplas. Stojau į miškininkystę, ten konkursas – keturi į vieną vietą, bet įstojau be problemų.

Tęsinį skaitykite 2020 10 24 „Utenyje“