Aktualijos

Rusų okupantai sušaudo ir medikus automobiliuose…

Balandžio pabaigoje Utenos rajono savivaldybėje lankėsi ir su savivaldybės vadovais susitiko fondo DRUG („Draugas“) iš Ukrainos atstovės Julija Kochanovska ir Myroslava Poliščiuk bei verslininkas iš Utenos Nerijus Lisauskas, UAB „Iki pasimatymo“ direktorius. Susitikimo tikslas – aptarti  paramos Ukrainai teikimo galimybes. Fondas DRUG Lietuvoje organizuoja automobilių pirkimą ir pristatymą į Ukrainą. Labiausiai reikalingi yra greitosios medicinos pagalbos automobiliai. Kaip sakė Nerijus Lisauskas, penki greitosios medicinos pagalbos automobiliai jau buvo nusiųsti į Ukrainą. Deja, vieną jų rusų okupantai sunaikino. Tad, pasak fondo atstovių, šiuo metu yra ieškoma šarvuotų automobilių, kuriais būtų saugu išvežti sužeistuosius iš šiuo metu intensyvių karo veiksmų draskomų Ukrainos rytų. „Tikimės, kad pavyks rasti inkasatorių automobilių, kurie yra šarvuoti ir tinkami Ukrainos rytams, – kalbėjo fondo atstovės. – Minėtas rusų okupantų sunaikintas automobilis buvo sušaudytas su visa medikų komanda. Tai labai liūdna ir baisu. Šiuo metu jau trūksta ir medikų, ne visi pasiryžta važiuoti gelbėti sužeistųjų su paprastu greitosios medicinos pagalbos automobiliu. Šarvuoti automobiliai būtų ir gera apsauga patiems medikams.“ Susitikime DRUG atstovės taip pat plačiai papasakojo apie fondo veiklą, pažintį su Nerijumi Lisausku, jo neįkainojamą pagalbą, kitų Lietuvos institucijų ir žmonių paramą Ukrainai. Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas pristatė jau suteiktą Utenos rajono savivaldybės paramą miestui partneriui Ukrainoje Koveliui, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas papasakojo apie Utenos rajono mokyklose ugdomus ukrainiečių vaikus, tėvų, turinčių pedagoginį išsilavinimą, įdarbinimą mokyklose. Siekiant kuo operatyviau skirti pagalbą fondui, buvo nutarta pasitelkti miestą partnerį Kovelį, taip pat fondo atstovėms buvo patarta kreiptis į Utenos nevyriausybines organizacijas, kurios teikia pagalbą maistu, drabužiais ir kitas paslaugas. Utenos rajono savivaldybės administracija