Aktualijos

Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas

Kviečiame teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros projektų finansavimo prioritetus. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti ir pateikti šiuos dokumentus:
* Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų finansavimo paraišką;
* juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją arba LR Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją;
* kitą informaciją, pagrindžiančią finansavimo reikalingumą ar papildančią projekto aprašymą.
Paraiška gali būti teikiama vienu iš būdų: raštu arba per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt).
Jei paraiška teikiama raštu, ji ir jos priedai siunčiami paštu arba pristatomi į vietą šiuo adresu: Utenio a. 4, Utena, 103 kab. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba ir susegti į lengvai išardomus segtuvus. Ranka užpildytos paraiškos nebus priimamos.
Galutinis paraiškos pateikimo terminas – 2021 m. balandžio 19 d. Jei paraiška siunčiama paštu, pateikimo data laikoma pašto antspaudo data. Jei paraiška pristatoma į Savivaldybę, galutinis terminas yra 2021 m. balandžio 19 d. 17 val.
Tas pats pareiškėjas gali teikti iki dviejų paraiškų vienam konkursui.
Daugiau informacijos teikia Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, tel. 8 (389) 64013, el. p. zita.mackeviciene@utena.lt.
Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą, Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo prioritetus, projekto finansavimo paraišką, ataskaitų formas (*doc formatu) rasite https://www.utena.lt/index.php/lt/kvietimai-teikti-paraiskas/2074-utenos-rajono-savivaldybes-administracija-kviecia-teikti-paraiskas.
Utenos rajono savivaldybės administracija