Aktualijos

Utenos policijos bendruomenės pareigūnai ir Utenos rajono socialinių paslaugų centro atstovai, rūpindamiesi vienišų senjorų turto saugumu, įspėjo juos būti budrius

Utenos policijos bendruomenės pareigūnai, nuspėdami galimų vagysčių ir sukčiavimo atvejų augimą per visuotinį karantiną, siekdami apsaugoti vienišus garbingo amžiaus sulaukusius senjorus ir jų turtą, lapkričio mėnesį, bendradarbiaudami su Utenos rajono socialinių paslaugų centro lankomosios priežiūros darbuotojais, inicijavo prevencinę priemonę galimiems sukčiavimų ir vagysčių atvejams užkirsti. Utenos rajono socialinių paslaugų centro pagalbos į namus padalinys teikia socialines paslaugas namuose. Sudaromos sąlygos asmenims kuo ilgiau gyventi savo namuose ir kuo ilgiau išlikti savarankiškiems, nenutraukti ryšių su artimaisiais ir bendruomene. Pagalbos į namus paslaugas gauna vieni gyvenantys asmenys, kurie patiria socialinę izoliaciją nepajėgdami išeiti iš namų, jaučiasi vieniši ir neapsaugoti nuo fizinės bei emocinės grėsmės. Pagalbos į namus paslaugų gavėjai – įvertinus jų individualius poreikius, savarankiškumo lygį, negalavimus – gauna jiems tinkamą socialinių paslaugų paketą. Maisto produktų pirkimas, namų tvarkymas, asmens higienos priežiūra, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas – pagrindinės pageidaujamos pagalbos į namus paslaugos, kurias teikia 11 lankomosios priežiūros darbuotojų (kas mėnesį paslaugas gauna apie 80 asmenų). Per karantiną paslaugos kai kuriems paslaugų gavėjams sustabdytos arba teikiamos tik minimaliai. Kadangi asmenys yra vieniši garbingo amžiaus sulaukę senjorai, patiriantys socialinę izoliaciją ir nepajėgiantys išeiti iš namų, atsiranda didelė rizika jiems tapti nusikaltimo aukomis.

Siekiant užkirsti kelią galimoms nusikalstamoms veikoms, Utenos policijos bendruomenės pareigūnų yra parengta prevencinio pobūdžio informacija su patarimais gyventojams, kaip saugoti savo turtą siekiant išvengti vagysčių ir sukčiavimo atvejų: „Tavo buto saugumas“, „Netapkite telefoninių sukčių įkaitais“, „Tavo privataus namo ir jį supančios teritorijos saugumas“, prevencinio pobūdžio lipdukai „Mus ir mūsų turtą saugo policija“, policijos bloknotai „Matai pažeidimą, skambink 112“. Utenos rajono socialinių paslaugų centro lankomosios priežiūros darbuotojų pagalba pasiekė 64 pagalbos į namus paslaugų gavėjus. Gyventojai individualiai supažindinti su policijos prevencinio pobūdžio informacija ir patarimais, kaip apsaugoti save ir savo turtą nuo nusikalstamų veikų, ant namų durų užklijuoti policijos prevencinio pobūdžio lipdukai „Mus ir mūsų turtą saugo policija“. Vykdomos priemonės metu senjorai jautėsi dėkingi, nuoširdžiai džiaugėsi policijos ir Utenos rajono socialinių paslaugų centro lankomosios priežiūros darbuotojų parodytu dėmesiu ir rūpesčiu dėl jų pačių ir turto saugumo. Policijos informacija senjorus paskatino suklusti, suprasti, kad reikia ir patiems būti dėmesingesniems, budresniems, rūpintis turto saugumu. Senjorai jaučiasi saugesni. Tikimasi, kad išliks budrūs ir dėmesingi. Utenos policijos bendruomenės pareigūnai nuoširdžiai dėkoja už bendradarbiavimą vykdant prevencinę priemonę Utenos rajono socialinių paslaugų centro pagalbos į namus padalinio vedėjai Daivai Kurkienei ir visam Utenos rajono socialinių paslaugų centro lankomosios priežiūros darbuotojų kolektyvui.

Utenos AVPK inf.