Aktualijos

Prieš dvidešimt metų iš pelenų pakilusi šventovė

Gabrielė MOROZOVAITĖ. Šių metų rugsėjo 18-ąją, šeštadienį, 12:00 val. Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčioje, išpuoštoje parapijiečių pintais vainikais, minint po gaisro atstatytų maldos namų 20-metį, buvo aukojamos šv. Mišios. Į jas susirinko Pakalniuose tarnavę kunigai Kostas Balsys, Alfredas Puško, tebetarnaujantis kunigas Andrius Šukys, svečiai kunigas Rimantas Kaunietis, dekanas Remigijus Kavaliauskas, vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, vyskupijos kurijos atstovai, valstybės tarnautojai, parapijiečiai ir vienaip ar kitaip Pakalnių kraštui artimi žmonės.
Iškilmių metu giedojo ir susirinkusiuosius savo profesionaliu ir darniu skambesiu užbūrė Vilniaus kultūros centro moterų choras „Liepos“ (choro meno vadovė ir dirigentė – Audronė Steponavičiūtė-Zupkauskienė, koncertmeisterė – Loreta Kuliešiuvienė), taip pat minintis savo 20-ies metų jubiliejų.
2000 m. balandžio 25 d. sudegusią Pakalnių bažnyčią atstatyti padėjo gausus būrys geradarių: Panevėžio vyskupija, Leliūnų seniūnija, įvairios įstaigos, organizacijos, pavieniai verslininkai, pagal išgales aukoję ir talkinę parapijiečiai. 2000 m. rugpjūčio 6 d. kunigo K. Balsio iniciatyva ir rūpesčiu pradėta statyti ir šiandien tebestovinti Pakalnių bažnyčia atgimė daugelio gerų žmonių rankų, širdžių ir maldų dėka, kas tik paliudija Biblijoje skelbiamą žinią, kad šventovė – tai žmonės (žr. 1 Kor 3, 16). (Tęsinys 2021 09 25 laikraštyje)