Aktualijos

Patvirtintas savivaldybės administracijos direktorius

2021 metų gegužės 20 dieną įvyko neeilinis Utenos rajono tarybos posėdis, kuriame buvo paskirtas Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Administracijos direktoriaus kandidatūrą tarybai siūlo meras. Jis ir pasiūlė direktoriumi skirti Vidą Žvinį. Tvirtinimas vyksta slaptu tarybos narių balsavimu. Balsavime dalyvavo 24 tarybos nariai. Už Vido Žvinio kandidatūrą balsavo 13 tarybos narių. Prieš balsavo 9 ir dar 2 susilaikė. Vidas Žvinys paskirtas Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.
Vidas Žvinys gimė 1964 metais Vilniuje, nors, kaip pats sakė, jo šaknys kaimyniniame Molėtų rajone. 1989 metais baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą (VISI) ir įgijo inžinierius statybininko kvalifikaciją. 2001 metais Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) baigė Transporto vadybos ir ekonomikos magistro studijas.
1989–1994 m. dirbo statybos aikštelės viršininku. Vadovavo statybos darbams statant Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę.
1994–2006 m. dirbo aviakompanijoje. Buvo regiono koordinatorius, regiono vadybininkas, komercijos direktoriaus pavaduotojas, direktorius strategijai. Kaip generalinis direktorius vadovavo 1000 darbuotojų bendrovei.
2006–2008 m. buvo turizmo bendrovės direktorius ir vadovavo 100 darbuotojų kolektyvui. Rūpinosi individualių ir grupinių turizmo kelionių organizavimu. Buvo turizmo ir logistikos paslaugų kūrėjas ir įgyvendintojas.
Didžiulė patirtis sukaupta 2008–2017 m. dirbant „Rail Baltica“ projekto direkcijos direktoriaus pavaduotoju, atsakingu už Europos Sąjungos transporto infrastruktūros projekto, kurio apimtis 300 mln. eurų, įgyvendinimą.
2010–2017 m. kaip įmonės transporto infrastruktūros objekto projekto vykdymo vadovas vykdė 5 generalinių rangovų ir jų 30 subrangovų vykdomų pagal sutartis darbų priežiūrą. Aktyviai dalyvavo visose investicinio projekto įgyvendinimo stadijose: galimybių studijos, techninio projekto rengimas, rangos darbų konkursų organizavimas. Buvo gautų konkursuose pasiūlymų vertinimo grupės vadovas. Užtikrino projekto įgyvendinimo kontrolę – darbai buvo užbaigti numatytu laiku. 2008–2010 metais buvo atsakingas už ekonominės direkcijos veiklos optimizavimą, efektyvų nekilnojamojo turto valdymą, pirkimų administravimą, tarifų taikymo politiką. Rūpinosi pirkimų ir pardavimų organizavimu, ekonominės infrastruktūros padalinio veikla, nekilnojamo turto valdymu.
Nuo 2018 m. iki dabar – UAB Utenos autobusų parko direktorius. Per tą laiką nuostolinga bendrovė tapo pelninga.
Prisistatydamas V. Žvinys teigė, kad save šiose pareigose įsivaizduoja kaip administratorių vadybininką ir žadėjo bendrauti su bendruomene. Jo nuomone, Utenoje reikėtų plėtoti transporto ir turizmo sritis. „Utena turi tapti regiono traukos centru, turi gerėti gyvenimo kokybė. Reikia ne tik pritraukti žmones, bet ir juos išlaikyti užtikrinant gerai mokamas darbo vietas“, – sakė V. Žvynis.
„Utenio“ inf.