Aktualijos

Pagerbti miestą kūrę, puoselėję ir garsinę uteniškiai

Rugsėjo 5-ąją prasidėjo Utenos 758-ojo gimtadienio renginiai. Diena pavadinta „Žvaigždėtų susitikimų diena“. Pirmieji „susitikimai“ – su garbiais uteniškiais, besiilsinčiais senosiose miesto kapinėse. Taip buvo sumanyta pagerbti uteniškių, kūrusių, puoselėjusių ir garsinusių miestą, atminimą. Pagerbimo ceremonijoje dalyvavo Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, Utenos kultūros centro, Utenos kraštotyros muziejaus atstovai, Utenos etnografinio kolektyvo „Bočiai“ ir Onutės Aleknavičienės vadovaujami jaunieji dainininkai, miesto gyventojai.
Utenos visuomenės nariai susirinko prie ilgamečio miesto burmistro Juozo Bartašiaus kapo senosiose miesto kapinėse. Juozas Bartašius, trečiasis burmistras, šias pareigas ėjo ilgiausiai – 10 metų, nuo 1930-ųjų iki 1940-ųjų. Buvo prisiminti ir pirmieji burmistrai Jonas Dičius ir Abraomas Žuratas.
Apie J. Bartašiaus nuopelnus miestui, jo įtaką miesto vystymuisi kalbėjo Utenos rajono savivaldybės meras. Pasak mero, J. Bartašius paliko gilius pėdsakus visose srityse: ir architektūroje, ir tvarkant aplinką, ir kuriant miestiečių gyvenimo gerovę. „Man į atmintį įstrigo žodžiai, iškalti ant jo paminklo: „Kuo aš buvau, jūs esate, kuo aš esu, jūs būsite“, – sakė A. Katinas. – Labai teisingi žodžiai, nes mūsų visų likimas yra panašus.“
Meras pakvietė visus susirinkusius pagerbti J. Bartašiaus atminimą tylos minute. Prisiminimais pasidalijo Utenos etnografinio kolektyvo „Bočiai“ vadovė Amelija Katinienė.
Senosiose miesto kapinėse atgulusius garbius uteniškius prisiminė Utenos kraštotyros muziejaus vyr. fondų saugotoja Bronislava Juknevičienė. Kapinėse ilsisi gydytojai Grigeliai, kunigas, poetas, dailininkas, tautosakininkas Petras Markevičius, neseniai perlaidotas poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas, rašytojas Rapolas Šaltenis, poetė Karolina Praniauskaitė, Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonas ir „Saulės“ gimnazijos kapelionas Petras Rauda, karo metais išgelbėjęs ne vieną žydų tautybės žmogų, bei daugelis kitų.

Tęsinį skaitykite 2019 09 11 „Utenyje“