Aktualijos

Kviečiame ūkininkus ir juos vienijančias organizacijas teikti paraiškas finansinei paramai gauti


Vadovaudamasi Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. AĮ-264 „Dėl kvietimo teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės Kaimo rėmimo srities projektų finansavimo prioritetus skelbimo“ Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės Kaimo rėmimo srities projektų finansavimo prioritetus:

 1. „Ūkių modernizavimas, susijęs su žemės ūkio produkcijos gamyba, perdirbimu ir realizavimu“.
  Galimi pareiškėjai – žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai, įregistravę ūkininko ūkį bei valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (valdos centras registruotas Utenos rajone). Ūkio VED (valdos ekonominis dydis), apskaičiuotas 2022 m. sausio 1 d., ne didesnis kaip 8 000 Eur.
  Vienam projektui įgyvendinti iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto gali būti skiriama iki 60 proc. projekto išlaidų. Didžiausia finansavimo suma vienam projektui gali būti ne didesnė kaip 1 100,00 Eur.
  Tinkamos finansuoti išlaidos:
  l susijusios su žemės ūkio produkcijos gamyba, perdirbimu ir realizavimu;
  l susijusios su ūkinių gyvūnų priežiūra;
  l susijusios su sodininkystės, daržininkystės, dekoratyvinių augalų įsigijimu ir priežiūra.
 2. „Utenos rajono žemdirbių kvalifikacijos kėlimas ir bendruomeniškumo ugdymas“.
  Galimi pareiškėjai – Utenos rajone veikiančios visuomeninės organizacijos, vienijančios Utenos rajono žemdirbius.
  Vienam projektui įgyvendinti iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto gali būti skiriama iki 100 proc. projekto išlaidų.
  Tinkamos finansuoti išlaidos:
  l gerosios praktikos seminaro organizavimas žemdirbiams.
  Projektų paraiškos priimamos nuo 2022 m. kovo 1 d. iki 2022 m. kovo 21 d. Utenos rajono savivaldybės administracijoje (Utenio a. 4, 103 kab.). Projektų paraiškas taip pat galima teikti ir per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt) bei elektroniniu paštu (pasirašius saugiu elektroniniu parašu) info@utena.lt.
  Projekto paraišką (word formatu), Projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą galima rasti Utenos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.utena.lt.
  Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė, tel. 8 (389) 64010, el. p. raimonda.jankauskiene@utena.lt ir Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vyresn. specialistė Indrė Dikinienė, tel. 8 (389) 43538, el. p. indre.dikiniene@utena.lt.
  Utenos rajono savivaldybės administracija