Aktualijos

KAIMIŠKOSIOS BENDRUOMENINĖS ORGANIZACIJOS KVIEČIAMOS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSINEI PARAMAI GAUTI

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. AĮ-264 „Dėl kvietimo teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės Kaimo rėmimo srities projektų finansavimo prioritetus skelbimo“ Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės Kaimo rėmimo srities projektų finansavimo prioritetą „Bendruomeninių organizacijų kūrimosi, veiklos ir plėtros skatinimas“.
Galimi pareiškėjai – Utenos rajone veikiančios bendruomeninės organizacijos (toliau – BO), įregistravusios veiklą juridinių asmenų registre.
Vienam projektui įgyvendinti iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto gali būti skiriama iki 100 proc. projekto išlaidų. Didžiausia finansavimo suma vienam projektui gali būti ne didesnė kaip 400,00 Eur.
Finansuojamos veiklos:
l (BO) pareiškėjo nuosavomis lėšomis apmokamos išlaidų dalies padengimas, vykdant projektus;
l BO veikla, užtikrinanti pastatų priežiūrą ir atsiskaitymą už paslaugas;
l BO veikla, užtikrinanti BO veiklos stiprinimą ir galimybių plėtojimą.

Projektų paraiškos priimamos nuo 2022 m. kovo 1 d. iki 2022 m. kovo 21 d. Utenos rajono savivaldybės administracijoje (Utenio a. 4, 103 kab.). Projektų paraiškas taip pat galima teikti ir per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt) bei elektroniniu paštu (pasirašius saugiu elektroniniu parašu) info@utena.lt. Projekto paraišką (word formatu), Projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą galima rasti Utenos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.utena.lt. Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė, tel. 8 (389) 64010, el. p. raimonda.jankauskiene@utena.lt ir Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vyresn. specialistė Indrė Dikinienė, tel. 8 (389) 43538, el. p. indre.dikiniene@utena.lt.

Utenos rajono savivaldybės administracija