Aktualijos

Miestą palaimino kunigas Algirdas Toliatas: „Išprovokuokite gerumą“

Šiemet miesto šventė prasidėjo gražiu ir prasmingu gestu: miestą ir jo žmones palaimino kunigas Algirdas Toliatas. Tai rodo, kad Utena auga. Ne tik ekonomine prasme, ne tik pramonės plėtros atžvilgiu. Žmonėms reikia daugiau nei duonos ir žaidimų puotos. Žmonės nori bendrystės, jie turi vidinių resursų palaikyti, išklausyti vieni kitus, būti atviri, spinduliuoti džiaugsmą. Daug tokių žmonių rugsėjo 5-osios, ketvirtadienio, pavakarę susirinko Kultūros centro kieme.
Miesto palaiminimas – Lietuvoje tai vyko pirmą kartą. Palaiminimas – palinkėjimas gauti dieviškos dovanos, šventumo arba vilties išsipildymo. Palaiminimas – tai ir patikinimas, kad nesi abejingas esantiems šalia. Laiminti – linkėti darnos, džiaugsmo, sveikatos. Graži sąsaja – palaiminti laimės miestą.
Kunigas Algirdas Toliatas ragino nepasiduoti liūdesiui, visur ieškoti prasmės ir džiaugsmo šaltinio, išmokti dėkoti net už tai, kas atrodo savaime suprantama, ir ne laukti dvasininkų, o patiems laiminti vieniems kitus.
Palaiminimas – ar gali būti gražesnė įžanga į šventę?
Dalijamės su skaitytojais kunigo Algirdo Toliato mintimis.

Kokie yra pagrindiniai palaiminimo ir džiaugsmo priešai? Tai mūsų liūdesys, nepasitenkinimas. Nepasitenkinimas kaip koks liūnas pasitraukia, kai pradedame laiminti. Galbūt tave kažkas įskaudino ir ta sėkla iškart įkrenta į širdį. Ir tu pradedi matyti visą pasaulį įskaudintomis akimis. Liūdesys turi tokią galią: jis kaip koks vanduo – randa kelią, kaip prasiskverbti ir atimti mūsų laimę ir palaiminimą, ir tada mes – palaiminimo žmonės – tampam liūdesio žmonėmis, viską pradedam matyti liūdesio akimis.
Kaip kurti miesto šventę? Aišku, mes turim nuostabius kūrėjus, kurie per keturias dienas gali suorganizuoti daugybę renginių, bet šventė niekada nebus pilna be joje dalyvaujančių žmonių. Šventę pirmiausia kuria tie, kurie joje dalyvauja. Gali ant galvos atsistoti, bet jei žmogus nenori švęsti, tu jo nepradžiuginsi. Kai žmonės nori švęsti, nori dalytis, nori dalyvauti, nori džiaugtis, jie papildo vieni kitus kaip kokios sutartinės – vieni pradeda, įsijungia kiti, tada dar kiti.

Tęsinį skaitykite 2019 09 11 „Utenyje“