Aktualijos

Nuotolinis mokymas: didžiausias iššūkis – normalus grįžtamasis ryšys

Abiturientai nerimauja dėl egzaminų

Utenos miesto bei Užpalių gimnazijos vadovų teigimu, nuotolinis mokymas ir mokymasis gimnazijose vyksta sėkmingai. Dirbama pagal nuotolinio mokymo(si) pradžioje patvirtintą tvarkaraštį, patvirtintas nuotolio mokymo(si) taisykles. Mokiniai tiesioginiuose užsiėmimuose dalyvauja aktyviai.
Naudojama „Moodle“ platforma, kuri suteikia patikimą grįžtamąjį ryšį, kaupiamas užduočių ir pasiekimų bankas. Bandoma naudoti „Microsoft Office 365“ platformą. Taip pat mokytojai naudoja „Eduka“, „Egzaminatorių“, „Etest“, „Classroom“, „Kahoot“, „Skype“ ir kitas programas. Visi gimnazistai ir mokytojai aprūpinti darbo priemonėmis. Mokiniai per dvi savaites įprato prie pagrindinių naudojamų mokymosi platformų, susitarimų virtualių pamokų metu.
Abiturientai nerimauja, ar pavyks tinkamai pasiruošti brandos egzaminams. Artėja lietuvių kalbos įskaita. Gimnazijos pagal galimybes tam pasirengs tinkamai, tačiau gimnazijų vadovai nerimauja, ar nestrigs mokinių namuose esanti technika, interneto ryšys.
Mokytojai yra pavargę, nes jų laiko sąnaudos labai išaugo (lyginant su tradicine pamoka). Papildomai prisideda konsultacijos, kurių prašo mokiniai.

Mokytojai pervargo nuo didelio krūvio

Utenos miesto progimnazijose, Utenos Aukštakalnio pradinėje mokykloje, kaimo pagrindinėse mokyklose parengtos ir patvirtintos nuotolinio mokymo(si) taisyklės, nuotolinio darbo tvarkos aprašai, todėl nuotolinio mokymo(si) ugdymas vyksta kur kas sklandžiau nei pradžioje. Pasirinkta „Discord“ platforma. Bandoma naudoti „Microsoft Office 365“ platformą. Anglų kalbos mokytojai naudoja „Oxford Learn“ mokymo aplinką. Naudojamos ir virtualios mokymo aplinkos „Eduka“, „Ema“, „Zoom“, socialiniai tinklai ir kt.
Didžiausias iššūkis – normalus grįžtamasis ryšys. Mokytojai ypač daug laiko skiria pasiruošti nuotolinio mokymo pamokoms, mokiniams konsultuoti pamokų metu bei po jų, grįžtamajam ryšiui gauti bei šių duomenų pagrindu vertinti mokinių pasiekimus ir pažangą.
Mokytojai pripažino, kad tapo problema, kai tėvai per pamokas diktuoja atsakymus vaikams, jiems pasakinėja. Taip pat psichologiškai sudėtinga vesti vaizdo pamokas, kurias stebi ne tik vaikai, bet ir tėvai.

Ne visi tėvai nusiteikę geranoriškai

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos dirba pagal patvirtintas nuotolio ugdymo taisykles. Šiose ugdymo įstaigose mokymosi aplinka priklauso nuo vaikų amžiaus ir tėvų galimybių ir susitarimo. Mokytojai darbe naudoja „Messenger“, „Viber“, uždaras facebook tėvų grupes, el. paštą, „Padlet“ programėlę. Mokytojai, pagalbos specialistai rengia ugdomosios veiklos nuotoliniu būdu ataskaitas ir teikia mokyklos vadovams.
Kai kuriuose vaikų lopšeliuose-darželiuose ikimokyklinis nuotolinis ugdymas pasiteisina tik iš dalies, nes tik apie 60 proc. tėvų teikia grįžtamąjį ryšį. Priešmokyklinis ugdymas vyksta pakankamai sklandžiai. Visi vaikai gauna užduotis skaitmeniniu būdu.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigose nuotoliniu būdu dirba 133 darbuotojai, įstaigose –21, turi nedarbingumą – 12, atostogose – 39, prastovoje – 76 darbuotojai.
Utenos rajono savivaldybės administracijos inf.