Aktualijos

Nuotekų duobės kiemuose?Seniai praėjęs ir pamirštas dalykas…

Tinkamai tvarkyti nuotekas Lietuva įsipareigojo, patvirtindama Europos Sąjungos (ES) Miestų nuotekų valymo direktyvą. Deja, Europos komisija teigia, kad Lietuva tinkamai neįvykdė šios direktyvos reikalavimų, nes neužtikrino, kad didesnėse kaip 2000 gyventojų aglomeracijose ne mažiau kaip 98 proc. nuotekų būtų tvarkomos centralizuotai ir ne daugiau kaip 2 proc. – individualiose nuotekų tvarkymo sistemose.
Utena gali aukštai kelti galvą, nes 98 proc. Utenos miesto gyventojų naudojasi centralizuotais vandentiekio ir nuotekų tinklais. Tai pasiekta Utenos rajono savivaldybei kartu su UAB „Utenos vandenys“ prisijungimams prie vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo infrastruktūros skiriant daug dėmesio ir skatinant gyventojus jungtis numatant kompensacijas. Gyventojai buvo ir yra nuolat informuojami apie galimybę prisijungti prie infrastruktūros bei teikiamas kompensacijas. Paskutinysis terminas pateikti prašymus kompensacijoms gauti buvo iki šių metų rugsėjo 30 d. Bet tiems gyventojams, kurių gatvėse geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra įrengta nuo 2019 m. sausio 1 d., kompensacijos bus teikiamos iki 2021 m. gruodžio 14 d.
Šiais metais jau skirta 22 kompensacijos prisijungusiems prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros (iš jų 2 – mažas pajamas turintiems asmenims, 5 kompensacijos, kai vandentiekio įvadas ir (ar) nuotekų išvadas ilgesnis nei 50 m, 15 kompensacijų – už įsigytą ir sumontuotą nuotekų siurblį). Taip pat prisijungti prie inžinerinių tinklų pagal pateikus atitinkamus dokumentus padėta 5-ių būstų gyventojams.
Gyventojai, neturėdami galimybės prisijungti prie vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo infrastruktūros, siekia įsirengti individualius nuotekų valymo įrenginių (NVĮ) arba nuotekų išsėmimo rezervuarus. Štai Vaikutėnų kaime, Daugailių ir Kuktiškių miestelių gyventojai daliniam šių įrengimų statybų finansavimui pateikė 27 paraiškas, kitų vietovių – 33 paraiškas. Šiuo metu intensyviai vyksta NVĮ įsirengimo darbai ir teikiami prašymai kompensacijoms gauti.
Utenos rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, bendradarbiaudami su Aplinkos apsaugos departamento Utenos valdybos Utenos aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnais, vykdė ne vieną patikrinimą Utenos mieste dėl prisijungimo prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros. Tokie patikrinimai bus organizuojami ir ateityje.
Gerus rezultatus padeda pasiekti ir tinkamai įsisavinamos ES lėšos. Štai, pagal dalinai finansuojamus ES projektus, skirtus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai ir geriamojo vandens tiekimo ir gerinimo sistemų statybai, Jasonių kaime ir šešiose sodų bendrijose sudaryta galimybė jungtis 389 būstams, o Medeniuose 19-ai būstų atlikti perjungimai prie naujai pastatytų vandentiekio tinklų ir 12-ai būstų sudaryta perspektyvinė galimybė prisijungti prie minėtų tinklų.
 Projektas „Neries baseino investicinės programos I etapas (Zarasų, Visagino, Utenos, Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių savivaldybėse)“ baigtas senokai, bet ir šiandien gyventojai jungiasi prie šio projekto metu pastatytų  vandentiekio ir nuotekų tinklų. Šiais metais prie vandentiekio tinklų prisijungė dar 7 būstai, o prie nuotekų tinklų – 9. Iš viso prie vandentiekio tinklų iki spalio 16 d. jau yra prisijungę 805 būstai, o prie nuotekų tinklų – 1297.
Kitas projektas – „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Utenos rajone“ – sudarė galimybes prie vandentiekio tinklų  prisijungti 5 būstams, prie nuotekų tinklų – 4. Iš viso prie šio projekto metu pastatytų vandentiekio tinklų iki spalio 16 d. jau yra prisijungę 188 būstai, prie nuotekų tinklų – 187.
Vykdant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą Sudeikiuose, Tauragnuose, Utenoje, Užpaliuose, Vyžuonose, prie vandentiekio tinklų šiais metais prisijungė 29 būstai, prie nuotekų – 34. Atitinkamai iki spalio 16 d. minėtose vietovėse jau yra prisijungę 904 būstai, prie nuotekų tinklų – 1042.
UAB ,,Utenos vandenys“ lėšomis  šiais metais Pačkėnų kaime sutvarkyta vandentvarkos, o Antalgės kaime – nuotekų tvarkymo infrastruktūra. Ruošiamasi vandentiekio ir nuotekų tinklus tiesti Leliūnuose bei Saldutiškyje. Leliūnuose bus pastatyti ir nuotekų valymo įrenginiai. Šiuo metu vyksta naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų bei minėtų įrenginių Leliūnuose projektavimas. Saldutiškyje tinklai numatyti Laisvės al., Stoties, Malūno, Liepų ir Miško gatvėse.
Utenoje vykdomas dar vienas svarbus projektas „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, kurio tikslas – sukurti reikiamus komunalinių nuotekų dumblo apdorojimo technologinius pajėgumus Utenos regione. Šiam tikslui pasiekti numatyta pastatyti naujus Utenos dumblo apdorojimo įrenginius: naujus tankinimo, pūdymo, sausinimo, džiovinimo-deginimo įrenginius bei kitą periferinę įrangą, reikalingą galutiniam nuotekų dumblo sutvarkymui užtikrinti.
Utenos rajono savivaldybės administracija