Aktualijos

UTENOS SENIŪNIJOJE BUS TVARKOMI MELIORACIJOS GRIOVIAI

Informuojame, kad pradedami vykdyti Utenos r. Jotaučių k.v. dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbai. Darbai bus vykdomi Utenos seniūnijos Dičiūnų, Droničėnų, Jaurelių, Vaikutėnų, Degučių, Jotaučių, Radžiūnų ir Zamotiškio kaimuose.
Darbus vykdys R. Leipaus gamybinė komercinė įmonė, tel. 8 698 86641.
Melioracijos griovių remonto darbų techninę priežiūrą atliks Alvydas Gudonis, tel. 8 687 57546.
Remonto darbų metu bus suremontuota 13,43 km melioracijos griovių, 22 vandens pralaidos, pakeistos 156 drenažo rinktuvų žiotys, sutvarkyti griovių šlaitai. Iškastos iš griovių dugno sąnašos bus paskleidžiamos šalia griovio 10 m pločio juostoje ir baigus griovio valymo darbus sulėkščiuojamos.
Darbus planuojama baigti iki šių metų pabaigos.
Numatomi remontuoti melioracijos grioviai pažymėti schemose.
Žemės sklypų savininkus ir naudotojus, kurių žemės sklypai ribojasi su numatomais remontuoti melioracijos grioviais, prašome išlaikyti 10 metrų pločio juostą, jos neįdirbant (apsauginė juosta skaičiuojama į abi puses nuo grovio šlaito viršutinės briaunos).

Utenos rajono savivaldybės administracija