Aktualijos

Nuo karo siaubo pabėgę ukrainiečiai galės gauti socialinę paramą

Seimas pritarė siūlymui laikinąją apsaugą gavusiems ukrainiečiams skirti socialinę paramą. Visiems Ukrainos karo pabėgėliams bus suteikta laikinoji apsauga vieniems metams, prireikus ji galės būti pratęsta dar metams. Šiandien į Lietuvą jau yra atvykę daugiau kaip 20 000 ukrainiečių, pabėgusių nuo karo Ukrainoje, – daugiausia tai moterys su vaikais.
„Labai svarbu, kad nuo karo pabėgę ir mūsų šalį pasiekę žmonės gautų socialinę paramą, kuri padėtų jiems išgyventi, kol jie susiras darbą ir patys užsidirbs pragyvenimui Lietuvoje. Tikimės, kad tai padaryti padės numatyta vienkartinė parama įsikūrimui, išmokos vaikams, globos (rūpybos) išmokos, šalpos pensijos, tikslinės kompensacijos žmonėms su negalia“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.
Užimtumo tarnybos duomenimis, jau sulaukta 7400 darbo pasiūlymų įdarbinti nuo karo bėgančius žmones iš 730 darbdavių, todėl tikėtina, kad dalis ukrainiečių sėkmingai integruosis į mūsų šalies darbo rinką. Šiuo metu beveik 700 ukrainiečių jau įsidarbino, o Užimtumo tarnyboje yra užsiregistravę beveik 2000 darbingo amžiaus ukrainiečių.
Siekiant sumažinti nuo karo bėgančių ukrainiečių socialinę atskirtį, laikinąją apsaugą gavę ukrainiečiai turės teisę į socialinę paramą. Jie galės gauti visas išmokas vaikams (įskaitant vaiko pinigus, o globojami vaikai – ir globos (rūpybos) išmoką) – vienkartinę paramą įsikūrimui, būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijas ir kitas socialines išmokas. Jiems priklausys ir socialinės paslaugos.
Ukrainiečiai taip pat galės gauti mėnesinę kompensaciją ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo išlaidoms apmokėti.
Nuo karo pabėgusiems ir laikinąją apsaugą Lietuvoje turintiems ukrainiečiams bus mokamos ir šalpos pensijos. Jie taip pat turės teisę į slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas.
Pagalbos sulauks ir tie pensininkai, kurie gyvena Lietuvoje ir gauna pensijas iš Ukrainos. Dėl karo veiksmų Ukraina jiems išmokėti pensijų šiuo metu negalės. Tol, kol situacija stabilizuosis, jiems bus mokamos šalpos pensijos. Ukrainos mokamos pensijos yra labai mažos, vidutinė siekia 60 eurų. Todėl jiems dažniausiai yra primokama iki šalpos pensijos dydžio. Teikiami siūlymai leis jų situaciją išlaikyti nepakitusią, tačiau bus užtikrintas pensijos mokėjimas tol, kol tai vėl galės daryti pati Ukraina.
Atkreipiame dėmesį, kad, siekiant užtikrinti nuo karo pabėgusių Ukrainos žmonių minimalius poreikius ir pragyvenimą Lietuvoje, jau šiandien savivaldybės gali teikti jiems socialinę paramą, pavyzdžiui, skirti vienkartinę, tikslinę, periodinę ar sąlyginę pašalpą, kadangi susiklosčius sudėtingoms situacijoms parama ukrainiečiams yra būtina.
Laikinąją apsaugą Lietuvoje gavę ukrainiečiai, kurie neturės pajamų, turės teisę gauti socialinę pašalpą, taip pat būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijas.

Paprastesnė procedūra norintiems globoti ukrainiečių vaikus
Planuojama nustatyti galimybes greičiau skirti atstovą nelydimiems nepilnamečiams, kurie atvyksta į Lietuvą be savo tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą. Pagal galiojančius mūsų šalies teisės aktus asmuo gali būti paskirtas vaiko globėju (rūpintoju) tik gavęs vertinimą, išklausęs mokymus ir pan., tai gali trukti apie 3 mėnesius.
Atsižvelgiant į tai, kad iš Ukrainos pasitraukę asmenys gali atvykti į Lietuvą ne tik su savo vaikais, tačiau ir, pavyzdžiui, draugų šeimos vaikais, taip pat į tai, kad Lietuvoje gali atsirasti žmonių, norinčių rūpintis nelydimais nepilnamečiais ukrainiečiais, siūloma numatyti išlygą, kad kai yra įvesta karo padėtis, nepaprastoji padėtis, taip pat paskelbta ekstremalioji situacija dėl masinio užsieniečių antplūdžio, nelydimam nepilnamečiui globa (rūpyba) nustatoma supaprastinta tvarka.