Aktualijos

NAUJAS UTENOS KOLEGIJOS AKADEMINIS PARTNERIS – VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

Aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimas labai svarbus mokymosi visą gyvenimą, studijų programų rengimo bei įgyvendinimo, mokslinio potencialo efektyvesnio panaudojimo ir kitose srityse.
Neseniai Utenos kolegija įtvirtino dar vieną akademinę partnerystę – buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vytauto Didžiojo universitetu. Sutartį pasirašė universiteto Švietimo akademijos kanclerė dr. Vilija Salienė, veikianti pagal rektoriaus habil. dr. Juozo Augučio įgaliojimą, ir kolegijos direktorius dr. Raimundas Čepukas.
Sutartyje numatytas abipusiai naudingas bendradarbiavimas telkiant mokslininkų potencialą reikšmingiems šalies ir tarptautiniams moksliniams tyrimams, plėtojant dėstytojų kompetencijas, dalyvaujant bendrose konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose, organizuojant studentų meistriškumo konkursus, mokomąsias praktikas bei kitas veiklas.
Kaip pastebėjo kolegijos direktorius dr. R. Čepukas, sutarties įgyvendinimas leis sustiprinti technologinių ir socialinių mokslo sričių specialistų rengimą Utenos regione, o bendri sąlyčio taškai tarp kolegijos ir universiteto sudarys sąlygas įvairioms kūrybinėms iniciatyvoms ir jų sklaidai bei mokslinių tyrimų tęstinumui.
„Utenio“ inform.