Aktualijos

Mokslo metams prasidėjus

Genovaitė ŠNUROVA. Ne vieną kartą masinės informacijos priemonės skelbė žinią apie mokiniams teikiamą socialinę paramą. Suprantama, ne visiems ji aktuali, bet gali būti ir taip, jog ne viską išgirdo ir ne viską suprato tie, kuriems tokios informacijos reikia.
Viską išsamiai paaiškinti sutiko Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Rima LUKOŠEVIČIENĖ.
Primename, kad nuo 2021 m. liepos 1 d. pasikeitė Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostatos. Naujovė yra ta, kad visi mokiniai, kurie mokosi ugdymo įstaigose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ir antroje klasėse, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų. (Praėjusiais mokslo metais nemokamus pietus gavo, nevertinant pajamų, priešmokyklinukai ir pirmokai.) Prašymų šių mokinių tėveliams dėl nemokamų pietų teikti nereikia. Jei mokinys nepageidauja gauti pietų, atsisakymą pateikia ugdymo įstaigos administracijai.
Mokiniams socialinė parama (nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti) skiriama, kai jie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją; toliau – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą.
Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą (pietūs, maitinimas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose) ir paramą mokinio reikmenims įsigyti šiomis sąlygomis:
Jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (192 Eur); (Tęsinys 2021 09 08 laikraštyje)