Aktualijos

KVIEČIAME VERSLININKUS TEIKTI PRAŠYMUS FINANSINEI PARAMAI GAUTI

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, kurių ūkinė veikla yra apribota dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos bei karantino ir yra įtraukta į patvirtintą apribotų veiklų sąrašą, nuo 2021 m. kovo 30 d. yra kviečiami teikti prašymą finansinei paramai gauti. Finansinė parama bus teikiama pasirinktinai vienai iš šių išlaidų rūšių:

l iki 1000 Eur patalpų nuomos ar rezidavimo paslaugų išlaidoms kompensuoti (ne daugiau kaip iki 30 proc. mėnesio išlaidų už patalpų nuomą ar rezidavimo paslaugų išlaidų);
l iki 300 Eur apsaugos prekių ir paslaugų, susijusių su COVID-19 ligos grėsmių mažinimu ir apsauga, įsigijimo išlaidoms kompensuoti;
l iki 200 Eur medžiagų ir žaliavų, reikalingų darbo vietos funkcionavimui ir veiklos tęstinumui užtikrinti, įsigijimo išlaidoms kompensuoti.
Prašymai priimami iki 2021 birželio 1 d. Prašymų priėmimo terminas gali būti sutrumpintas, jei pagal gautus prašymus bus paskirstyta visa finansinei paramai skirta lėšų suma.
Daugiau informacijos apie finansinės paramos teikimo sąlygas, prašymo forma ir kita svarbi informacija yra skelbiama Utenos rajono savivaldybės svetainėje www.utena.lt skyrelyje „Verslui“.
Utenos rajono savivaldybės administracija