Aktualijos

Tarybos narių dėmesys – gatvių pavadinimų
keitimui

Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame rugsėjo 29 d., buvo nagrinėjamas klausimas „Dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų svarstymo ir P. Cvirkos ir L. Giros gatvių Utenoje pavadinimų keitimo“.
Primename, kad rugsėjo pradžioje surengus minėtų gatvių gyventojų apklausą dėl gatvių pavadinimų pakeitimų buvo išsiaiškinta, jog gyventojai nesutinka keisti pavadinimų, tik keli L. Giros gatvės gyventojai pasiūlė po vieną naujo savo gatvės pavadinimo variantą.
Po ilgų diskusijų posėdyje Utenos rajono savivaldybės taryba, apsvarsčiusi apklausos rezultatus, nusprendė įpareigoti Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorių atlikti Utenos miesto P. Cvirkos ir L. Giros gatvių pavadinimų keitimo procedūras. Pasiūlyta P. Cvirkos gatvės pavadinimą pakeisti į Dvaro gatvės pavadinimą, o L.Giros – į Senamiesčio gatvės pavadinimą.
Utenos rajono savivaldybės administracija