Aktualijos

Kompensacijų skyrimo tvarka gyventojams artėjant šildymo sezonui

Artėjant šildymo sezonui gyventojams svarbu žinoti apie šildymo, karšto ir geriamojo vandens ar kito kuro išlaidoms taikomas kompensacijas.
Būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas bei kompensacijas kitam kurui (toliau – kompensacijos) įsigyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu (toliau – Įstatymas), skiria ir moka Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius (toliau – Skyrius).
Atkreipiame dėmesį, kad pensinio amžiaus sulaukusiems asmenims, kurie kompensacijas gavo praėjusį 2020 ar 2021 metų šildymo sezoną ir jų pajamos nepasikeitę (gauna tik senatvės ar neįgalumo pensiją), nesikeitė šeimos sudėtis, kreiptis į Skyrių nereikia. Skyriaus specialistai paskirs kompensacijas naujam šildymo sezonui ir apie tai informuos kompensacijos gavėją.
Kiti rajono gyventojai, pageidaujantys gauti kompensacijas, deklaruojantys gyvenamąją vietą mieste, pateikia nustatytos formos prašymą kompensacijoms gauti Skyriui, deklaruojantys gyvenamąją vietą kaimiškoje vietovėje – seniūnijai pagal gyvenamąją vietą arba el. būdu www.spis.lt. Klientų patogumui vykdoma išankstinė registracija tel.: (8 389) 61 629, (8 389) 50 460.
Besikreipiantys pirmą kartą turi pateikti organizacijų, tiekiančių paslaugas, mokėtojo kodus. Kai šildymas ne centralizuotas, o individualus, kompensacijoms gauti reikia nurodyti kuro rūšį bei pateikti dokumentus apie būsto naudingą plotą.
Dirbantys asmenys turi pateikti pažymas apie per praėjusius tris mėnesius gautas pajamas arba kreipimosi mėnesio pajamas (priklausomai nuo situacijos), kitą informaciją, aktualią kompensacijai skirti. Asmenys, vieni auginantys vaikus, papildomai turi pristatyti dokumentus apie vaiko ar vaikų išlaikymą (banko išrašas, teismo sprendimas, taikos sutartis).
Primename, kad kompensacijos pagal Įstatymo 8 straipsnio reikalavimus priklauso bendrai gyvenantiems asmenims (vieniems gyvenantiems asmenims), jeigu:
• registruoti ir faktiškai gyvena būste;
• darbingo amžiaus, nedirbantys asmenys registruoti Užimtumo tarnyboje;
• asmenys iki 24 m. amžiaus mokosi, studijuoja;
• sulaukę pensinio amžiaus arba netekę 60 proc. ir daugiau darbingumo;
• augina vaiką iki 3 m. amžiaus;
• slaugo (prižiūri) šeimos narį arba artimą giminaitį.
Informaciją piniginės socialinės paramos gavimo klausimais galite gauti tel.: (8 389) 61 628, (8 389) 63 996 arba el. paštu socrupyba@utena.lt.
Utenos rajono
savivaldybs
administracija