Aktualijos

Keturioms Utenos rajono mokytojoms – Metų mokytojų vardai

Minint Tarptautinę mokytojų dieną pirmą kartą Utenos rajone buvo išrinkti ir pagerbti mokytojai, kuriems suteikti Metų mokytojų vardai ir paskirtos piniginės premijos.
Utenos rajono savivaldybės metų mokytojo premijos skyrimo tvarka Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtinta 2020 m. gruodžio mėnesį. Metų mokytojo rinkimas ir premijos skyrimo tikslas – įvertinti Utenos rajono mokyklose dirbančių mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų, dirbančių pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, profesinės veiklos rezultatus už reikšmingus metų nuopelnus profesinėje veikloje, mokinių pasiekimus ir pažangą, darbus švietimo srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą ir skatinti juos kūrybinei iniciatyvai.
Metų mokytojų nominacijomis ir piniginėmis premijomis buvo apdovanotos Rasa Juodvalkienė, Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyriaus pradinių klasių mokytoja, Regina Bernotienė, Utenos Vyturių progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, Ligita Pelikšienė, Utenos Dauniškio gimnazijos geografijos mokytoja, Nijolė Gelgotienė, Utenos meno mokyklos teorinių disciplinų mokytoja.
Metų mokytojų nominacijas keturioms mokytojoms įteikė Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas ir Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas. Mokytojos sulaukė daug sveikinimų, linkėjimų ir gėlių iš kolegų, artimųjų.
Profesinės šventės proga visiems Utenos rajono mokytojams ir Metų mokytojams buvo dovanotas koncertas „O buvo taip…“. Jame skambėjo populiarūs Lietuvos ir užsienio kompozitorių šlageriai, atliekami išskirtinių balsų operos solistų Aistės Pilibavičiūtės, Kęstučio Alčauskio ir Dainiaus Puišio. Koncertą vedė muzikologas, radijo ir televizijos laidų vedėjas Viktoras Gerulaitis.
Utenos rajono savivaldybės administracija