Aktualijos

Kapinių duomenys bus perkelti į elektroninę erdvę

Genovaitė ŠNUROVA

Utenos rajono savivaldybės administracija atsakinga ir teikia viešąsias paslaugas 195 Utenos rajone esančiose kapinėse. Per metus išduodama nuo 650 iki 800 leidimų laidoti.

Šių metų pirmąjį ketvirtį bus pradėtas vykdyti Utenos rajono savivaldybės projektas „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono seniūnijose“. Projektui vykdyti numatoma skirti 118966 eurus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. 15 proc. lėšų prie projekto įgyvendinimo prisidės Utenos rajono savivaldybė. Utenos rajono savivaldybės kapinių administravimo ir teikiamų paslaugų optimizavimo projekte detaliai išnagrinėti kapinių valdymo ir administravimo procesas ir procedūros, šiuo metu suteikiamų paslaugų apimtys, pristatyti fizinių viešųjų paslaugų teikimo trūkumai ir poreikiai juos pašalinti inventorizuojant ir suskaitmeninant rajone esančias kapines. Plačiau apie šį projektą kalbėjomės su Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresniąja specialiste Aida Diržauskiene. Koks projekto tikslas? Projekto tikslas – perkelti į elektroninę erdvę kapinių inventorizavimo duomenis ir taip pagerinti su kapinėmis susijusių paslaugų teikimą, suinventorizuoti visų rajone veikiančių kapinių duomenis ir sukurti skaitmeninį kapinių žemėlapį, tokiu būdu suteikti administruojantiems specialistams sąlygas modernios apskaitos pagrindu greitai ir efektyviai aptarnauti fizinius asmenis, atsakyti į užklausas ir išlaikyti vientisą ir skaitmeninį privalomų saugoti duomenų registrą. Kas pasikeis inventorizavus kapinių duomenis? Atlikus kapinių inventorizaciją ir duomenis perkėlus į elektroninę erdvę, bus sudaryta galimybė greičiau išduoti leidimus laidoti, sutrumpės informacijos paieškos laikas, sumažės informacijos registravimo klaidų rizika, bus užtikrinta duomenų apsauga, pašalinta korupcijos galimybė suteikiant naujas kapavietes. Svarbiausia, žmonės, gyvenantys bet kuriame pasaulio krašte ir negalintys aplankyti artimųjų kapų, prisijungę prie sistemos, galės matyti, kur artimieji palaidoti, kaip atrodo kapavietė ir kt. Ar bus skaitmenizuojamos tik naujos kapavietės, pavyzdžiui, šių metų, ar bus „užgriebtos“ ir ankstesnės laidojimo vietos? Bus skaitmeninama pagal esamus duomenis archyvuose ir kt., t. y. visi žinomi palaidoti asmenys. Ar bus skaitmenizuojamos riboto laidojimo kapinaitės? Taip. Ir netgi neveikiančios. Utenos rajone nėra tokių kapinių, kuriose palaidojimo vietos būtų sunumeruotos.

Ar skaitmenizuojant kapines bus kiekvienai konkrečiai kapavietei suteikiamas identifikavimo numeris?

Turėtų būti.

Kas atliks šį darbą ir maždaug per kiek laiko?

Darbą atliks viešųjų pirkimų būdu parinkta įmonė, kuri teikia tokias paslaugas. Projektą numatoma baigti per 24 mėnesius.

Ar bus suregistruotos laisvos vietos, kuriose galima laidoti?

Planuojama, kad bus.

Kas galės naudotis duomenimis, kai darbas bus baigtas?

Duomenis kaups ir įves į sistemą paskirti darbuotojai. Tikėtina, kad tie patys, kurie dabar teikia paslaugas. Kiekvienas asmuo galės rasti informaciją apie mirusiuosius, esančius sistemoje, tačiau papildyti, tikslinti, keisti informaciją ar naujai įvesti duomenis galės tik administratorius, turintis teisę prisijungti prie sistemos.