Aktualijos

Biblioteka švenčia savo 90 metų gyvavimo sukaktį

2021-ieji Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešajai bibliotekai – neeiliniai metai. Tai metai, kai biblioteka švenčia 90-ąją gyvavimo sukaktį. Per šį laiką biblioteka sėkmingai vykdė savo veiklą, švietė visuomenę, kūrė kiekvienam galimybes pažinti kultūrą ir tapo lankomiausia pelno nesiekiančia institucija regione.

Bibliotekos istorija prasidėjo, kai 1931 m. Utenoje buvo atidarytas Valstybinio centralinio knygyno skyrius, kuris vykdė viešųjų bibliotekų funkcijas. Jame buvo 723 knygos ir 253 skaitytojai, o mieste tuo metu gyveno 7 tūkst. žmonių. Po devynerių metų – 1940-aisiais – knygynas perorganizuotas į Utenos viešąją biblioteką. 1973 m. Utenos rajone sukurta centralizuota bibliotekų sistema, dėl centralizacijos centrinėje bibliotekoje skirtingoms funkcijoms vykdyti įsteigti nauji skyriai: Knygų tvarkymo ir komplektavimo, Informacinis-bibliografinis, Knygų fondo saugojimo ir rezervinis mainų bei Metodinis skyriai. 1994 m. bibliotekai suteiktas Antano ir Motiejaus Miškinių vardas. 1997 m. biblioteka įsigijo pirmąjį kompiuterį, o po dvejų metų buvo įkurta viena pirmųjų šalyje kompiuterizuota informacijos skaitykla. 2008 m. Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka rekonstruota. Per 90 metų bibliotekos fondas pilnėjo, technologijos tobulėjo. Biblioteka augo ir šiuo metu turi 2 padalinius mieste ir 20 padalinių miesteliuose bei kaimuose. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos fonde sukaupta daugiau kaip 120 tūkst. vnt. dokumentų. Per pastarąjį dešimtmetį biblioteka parengė ir įgyvendino per 30 projektų, iš kurių 6 – tarptautiniai. Čia kiekvienas gali atrasti sau patinkančių ir dominančių veiklų. Vaikams organizuojamos viktorinos, konkursai, kūrybinės dirbtuvėlės ir būreliai, kurie lavina vaizduotę ir gebėjimus. Jaunimui rengiami susitikimai, poezijos skaitymai, kino vakarai, teikiamos EURODESK konsultacijos apie finansavimo programas ir mobilumą (studijas, stažuotes, darbą ir savanorystę) Lietuvoje ir Europoje. Utenos A. ir M. Miškinių bibliotekoje veikia naujos kartos informacijos centras „Europe Direct“, kuris reguliariai teikia informaciją Europos klausimais, taip pat prie bibliotekos įkurtas Utenos trečiojo amžiaus universitetas (UTAU). Vyresni lankytojai dalyvauja susitikimuose su rašytojais, kūrybos pristatymuose, diskusijose. Šie metai – ne išimtis. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje numatoma surengti daug įvairių literatūros, meno ir edukacinių renginių visoms amžiaus grupėms. Visi renginiai yra skirti bibliotekos sėkmingo ir reikšmingo visuomenei gyvavimo 90 metų sukakčiai paminėti. Planuojama, jog šiemet bibliotekos skaitytojams bus surengti susitikimai su garsiais žmonėmis, poezijos skaitymo vakarai, knygų pristatymai, muzikinės programos, spektakliai, kino filmų peržiūros. Visa informacija apie artėjančius renginius bus skelbiama Utenos viešosios bibliotekos interneto tinklapyje www.uvb.lt, A. ir M. Miškinių facebook paskyroje ir vietinėje spaudoje. Sekite informaciją ir iki pasimatymo šventiniuose renginiuose!

Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos archyvo nuotr.