Aktualijos

Geriausiems mokytojams paskatinti – penkios premijos

Kūrybiškiausi ir iniciatyviausi, pasiekę puikių rezultatų profesinėje veikloje Utenos rajono mokytojai nuo 2021 metų bus apdovanojami metų mokytojo premija. Tam pritarta gruodžio 17 d. vykusiame Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje, kuriame patvirtintas Utenos rajono savivaldybės metų mokytojo premijos skyrimo tvarkos aprašas.
Rajone dirba 619 mokytojų, ikimokyklinio ugdymo mokytojų, pagalbos specialistų. Mokytojų profesinės veiklos rezultatus už reikšmingus pastarųjų metų nuopelnus profesinėje veikloje, mokinių pasiekimus ir pažangą, darbus švietimo srityje vertins specialiai sudaryta komisija.
Mokytojai galės pretenduoti į penkias premijas: mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas; mokytojams, dirbantiems pagal pradinio ugdymo programą;
mokytojams, dirbantiems pagal pagrindinio ugdymo programas; mokytojams, dirbantiems pagal vidurinio ugdymo programas; neformaliojo vaikų švietimo mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams.
Metų mokytojo premijoms kasmet iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų numatyta skirti po 5 tūkst. eurų. Vienos premijos dydis – 955 eurai.
Utenos rajono savivaldybės inf.