Aktualijos

Gabius mokinus apdovanos piniginėmis premijomis

Utenos rajono bendrojo ugdymo ar neformaliojo vaikų švietimo mokyklose mokosi nemažai talentingų, turinčių ypatingų gebėjimų ir išsiskiriančių savo pasiekimais tarp bendraamžių mokinių. Nuo 2021 m. jie galės pretenduoti į gabių mokinių apdovanojimus.
Tam pritarta gruodžio 17 d. įvykusiame Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje, kuriame patvirtintas Utenos rajono savivaldybės gabių mokinių apdovanojimo tvarkos aprašas.
„Mokinių apdovanojimo tikslas – įvertinti ir skatinti gabius rajono mokinius, per vienerius mokslo metus pasiekusius puikių rezultatų akademinėje, meno, technikos veiklose, gavusius valstybinių brandos egzaminų 100 balų įvertinimus, išskyrus sporto sritį, nes rajono sportininkai, nugalėję šalies, tarptautiniuose čempionatuose yra pagerbiami kiekvienų metų gruodžio mėnesį“, – sakė Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Zita Sabelkienė.
Gabūs mokiniai bus apdovanojami piniginėmis premijomis iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Piniginėms išmokoms kasmet numatyta skirti 5 tūkst. eurų. Piniginės išmokos dydis sieks nuo 3 BSI iki 14 BSI (BSI – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinto dydžio bazinė socialinė išmoka, šiuo metu sudaranti 39 eurus). Didžiausias piniginis apdovanojimas – 546 eurai, mažiausias – 117 eurų.
Mokinių pasiekimus vertins Utenos rajono savivaldybės gabių mokinių apdovanojimo komisija.
Utenos rajono savivaldybės administracijos inf.