Aktualijos

Gera būti, kai turi kuo pasidalyti

Rasa MILERYTĖ. „Kartais vaikui reikia tik apkabinimo, kad jis pasijaustų laimingas“, – įsitikinę Miglė Lapinienė ir Tomas Karklinis, projekto „Gera būti“ sumanytojai ir pagrindiniai vykdytojai. Šis projektas Utenoje vyksta jau antrus metus, o su didesniais iššūkiais susiduriančios šeimos kviečiamos dalyvauti įvairiuose renginiuose, lyderystės ugdymo pamokose, meniniuose užsiėmimuose ir patirti, kokią galią turi buvimas bendruomenėje.
Utenos švietimo centras kartu su partneriai VšĮ „Taip kitaip“ ir keliautojų ir aktyvios gyvensenos asociacija „Žygiuojanti lapė“ vykdė ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą.

Ugdo vertybes
Projekto „Gera būti“ tikslas – organizuojant sociokultūrines veiklas mažinti socialinę atskirtį. Tikslinė projekto grupė – šeimos, dėl įvairių priežasčių patiriančios sunkumų, tačiau, kaip pasakojo projekto vykdytojai, į organizuojamas veiklas gali įsijungti bet kas. (Tęsinys 2020 02 19)