Aktualijos

Edita Kadūnienė: mūsų vaikai
iš ukrainiečių mokosi patriotiškumo

Vytautas Kazela

Praėjo daugiau nei pusė metų, kai Vyturių progimnazija ir „Saulės“ gimnazija priėmė pirmuosius iš karo niokojamos Ukrainos pabėgusius vaikus. Toks buvo Utenos rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus sprendimas: ne išblaškyti ukrainiečių pabėgėlių vaikų po visas rajono švietimo įstaigas, o koncentruoti juos minėtose dviejose švietimo įstaigose. Ir tai pasitvirtino. Nuo pat pradžių stebėdamas šį procesą turiu pasakyti, kad šios mokymo įstaigos puikiai susitvarkė. Nekilo jokių skandalų ar nesusipratimų, o iš Ukrainos atvykę moksleiviai sėkmingai įsijungė į mokymo procesą.
Atvykęs į Utenos Vyturių progimnaziją, pasikalbėti apie naujus iššūkius pakviečiau šios progimnazijos direktorę Editą Kadūnienę, abi jos pavaduotojas ugdymui – Jūratę Dudlauskienę bei Ligitą Vaišnoraitę ir čia besimokančius ukrainiečių pabėgėlių vaikus.

Tęsinį skaitykite 2022 11 26 „Utenyje“