Aktualijos

Darnaus vystymosi aspektai

Kovo 28 d. įvyko tradicinė tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija ,,Darnaus vystymosi aspektai: teorija ir praktika“, kurią Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakultetas organizavo jau šeštąjį kartą.
Sparti technologijų kaita, ekonomikos, besiremiančios vartojimo kultūra, augimas daro neigiamą poveikį ekosistemai, keičia ne tik ekonominį, bet ir socialinį žmonių gyvenimą bei vertybines nuostatas. Kaip patenkinti vis augančius žmogaus poreikius išsaugant aplinką? Kaip išlaikyti pusiausvyrą tarp ekonominės plėtros ir natūralių gamtos išteklių išsaugojimo? Koks turi būti žmogaus ir jį supančio pasaulio santykis? Šie ir panašūs probleminiai klausimai – vieni svarbiausių darnaus vystymosi kontekste.
Į juos ir buvo orientuotos pagrindinės šių metų konferencijos temos – technologijos šiuolaikinės visuomenės darnai, aplinkos tvarumas, žmogaus gerovė ir socialinė atsakomybė, švietimo, mokslo ir verslo regioninė bei tarptautinė partnerystė, kurios atsispindėjo plenarinio posėdžio bei atskiroms darniosios plėtros sritims skirtų sesijų pranešimuose.
Konferenciją pradėjo ir dalyviams sėkmingo darbo bei įdomių diskusijų palinkėjo Utenos kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui dr. V. Bartuševičienė, Verslo ir technologijų fakulteto dekanė dr. V. Bartkutė-Norkūnienė bei Rėzeknės technologijų akademijos rektorė dr. I. Mietule.
Dr. Ž. Stasiškienė (Kauno technologijos universitetas) savo pranešime nagrinėjo tvaraus gyvenimo iššūkius ir galimybes. A. Kisieliūtė (Vilniaus kolegija) paskatino susimąstyti apie sąmoningo vartojimo filosofiją. E. Vaitiekus (Tarptautinė Baltijos akademija) kalbėjo apie darnaus vystymosi problemas Lietuvos regionuose. D. Petrėnaitė (Utenos kolegija) atskleidė lyčių identiteto ir teisinio legalizavimo problematiką. Dr. E. Strazdienės ir M. Jakutytės (Vilniaus kolegija) pranešime buvo pristatytas mados procesų skaitmenizavimas aplinkos tvarumo kontekste.
Po plenarinio posėdžio vyko darbas trijose sekcijose. Sekcijoje ,,Turizmas, verslas, aplinka“ (moderatorius M. Barčys) buvo kalbama apie nišinį turizmą (dr. R. Navickienė, Kolpingo kolegija; dr. R. Meištė, Utenos kolegija), agroturizmą ir jo plėtros galimybes (dr. A. Ivolga, Stavropolio agrarinis universitetas), pagrindinių ekologinių ir antropogeninių rodiklių pokyčius (dr. R. Čepukas, Utenos kolegija), darnųjį turizmą Rytų Aukštaitijoje (R. Narkūnienė, Utenos kolegija) bei kitomis aktualiomis temomis.
Sekcijoje ,,Dabarties specialistų rengimo klausimai“ (moderatorė V. Andrašienė) buvo pristatytas dr. Urbonienės, R. Puidokaitės-Savickienės, dr. V. Bartuševičienės (Utenos kolegija) studentų poreikio e-studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose tyrimas. Simuliacijos ir įrodymais pagrįstos praktikos vaidmenį užtikrinant slaugos studentams kokybiškas klinikines edukacines patirtis atskleidė D. Šakalytė (Utenos kolegija). I. Kepalaitė (Utenos kolegija) pristatė vartotojams aktualią informaciją apie glaistytų sūrelių sudėtį. Pranešėjai iš kitų institucijų pristatė pedagogų rengimo aktualijas, individualios mados kūrybines tendencijas, dalijosi savo aukštųjų mokyklų projektine ir edukacinių erdvių kūrimo, į studentą orientuotos kultūros plėtojimo patirtimi.
Šiais metais konferencijoje labai aktyviai dalyvavo studentai. Jaunųjų tyrėjų sekcijoje ,,Žmogaus sveikata ir socialinė aplinka“ (moderatorius R. Šimakauskas) savo įžvalgomis dalijosi net aštuoni kolegijos studentai: būsimieji teisininkai A. Žemčiugovas, V. Belyškinaitė, G. Rudzinskaitė, V. Mirauskaitė, D. Dubinovič, I. Baliukevičiūtė bei būsimieji informacinių sistemų specialistai V. Užemeckis ir T. Černiauskas. Taip pat su savo pranešimais sekcijoje dalyvavo Vilniaus kolegijos jaunųjų tyrėjų atstovai.