Aktualijos

Būti prezidentu ne tik garbė, bet ir didelė atsakomybė

Vytautas Kazela

„Rotary“ yra gal pati paslaptingiausia iš jau daug metų pasaulyje ir Lietuvoje veikiančių organizacijų. Tai lėmė, matyt, nuostata, kad, daugelio verslo žmonių įsitikinimu, geri darbai daromi tyliai. „Rotary“ nėra nei religinė, nei politinė organizacija, nes jungia įvairius pasaulio žmones bendrai labdaros veiklai ir todėl rotariečių tikslai gali sutapti su daugelio kitų organizacijų ar atskirų žmonių siekiais padėti vietos bendruomenėms spręsti problemas ar teikti pagalbą.

„Rotary“ yra pasaulinė organizacija, kurią sudaro 1,2 mln. narių. O pirmasis Lietuvos „Rotary“ klubas įkurtas 1934 m. spalio mėn. 15 d. Kaune. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, „Rotary“ klubų veikla buvo nutraukta, o daugelis rotariečių ištremti į Sibirą. Dabar Lietuvoje veikia 56 „Rotary“ klubai.
Visame pasaulyje „Rotary“ bendruomenės žmonės dirba skirdami savo fizines jėgas ir finansines lėšas konkrečioms problemoms spręsti: įrengia vandens šaltinius, siekia išnaikinti poliomielitą, sudaro galimybes žmonėms gauti švietimo ir žinių pradmenis.
„Rotary“ sujungia pasaulį“ – toks yra 2019–2020 metų RJ prezidento Mark Daniel Maloney devizas, kviečiantis talentingus, rūpestingus, kilnius ir dosnius žmones susivienyti ir imtis prasmingų veiksmų „Rotary“ tarnystėje.
Trumpiau apibrėžiant „Rotary“ misiją galima pasakyti, kad rotariečiai yra veiksmo žmonės, veikiantys tiek vietos, tiek pasauliniu mastu, sprendžiantys problemas ir sukuriantys galimybes, stiprinantys bendruomenes.

Tęsinį skaitykite 2020 07 11 „Utenyje“