Aktualijos

Baltas Mėnulis rodo kryptį

Algimantas Siaurusaitis

Kamonada“ išleido Sandros Karužytės-Zabulienės poezijos knygą ,,mėnuli baltas mano broli“. Redaktorius Vytautas Kaziela. Kalbos redaktorė Regina Katinaitė-Lumpickienė. Fotografijos, iliustracijos Sandros Karužytės-Zabulienės. Sudarė, maketavo Sandra Karužytė-Zabulienė.

Perskaičius tokį pristatymą, buvo smalsu pasiteirauti, ar bent teko knygos redaktoriui pridėti savo ranką. V. Kaziela nedvejodamas patvirtino, kad leidinį redagavęs, bet skubėjo pagirti autorę buvus labai geranorišką ir linkusią visus patarimus priimti. Teigė manąs, kad tai viena perspektyviausių, daugiausia vilčių teikiančių literačių, įvairiapusė kūrybinė asmenybė. Dėmesingesni ,,Utenio“ skaitytojai, be abejo, atkreipė dėmesį į šių metų vasario 5 dienos numeryje skelbtą išsamų V. Kazielos interviu su knygos autore bei pluoštelį eilėraščių, pastebėjo meniškas Sandros fotografijas, mandalas primenančius grafikos darbus. Norintiems geriau suprasti pirmąją poezijos knygą leidžiančią autorę, būtų tikrai pravartu susirasti laikraščio publikaciją, atidžiai įsiskaityti į brandžius literatės monologus apie kūrybą ir gyvenimo prasmės paieškas.

Tęsinį skaitykite 2022 04 16 Utenyje“