Aktualijos

Uteniškiai nesusidomėjo galimybe vaikus mokyti namuose

Rasa MILERYTĖ. Ne vienus metus vyksta diskusijos dėl galimybės vaikus, užuot leidus į mokyklą, mokyti namuose. Pagaliau šiose diskusijose padėtas taškas: Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos projektui dėl namų mokymo. Visgi uteniškių tokia galimybė nesudomino, o specialistai įsitikinę, kad mokymasis namuose nėra pranašesnis už mokyklos lankymą.
Mokytis namuose leis ne visiems
Pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos projektą, ugdyti vaikus namuose galės tik tie tėvai, kurie atitiks tam tikras sąlygas. Visų pirma tėvams reikės įrodyti, kad per pastaruosius dvejus metus šeimoje nebuvo nustatytas nė vienas vaiko teisių pažeidimo atvejis, susijęs su tėvų pareigų nevykdymu arba netinkamu vykdymu. Taip pat reikės įrodyti, kad tėvai nesiėmė jokių veiksmų, kurie gali turėti įtakos vaiko teisei į mokslą.
Pareiškus norą mokyti vaikus namuose, mokyklos paskirti specialistai lankysis namuose ir vertins, ar vaiko galimybės mokytis pagal visų dalykų programas yra ne žemesnės kaip patenkinamos. Šie specialistai nustatys, ar vaikas namuose turi visas galimybes mokytis, tinkamas priemones, interneto ryšį. Specialistams tėvai turės įrodyti, kad sugebės užtikrinti kokybišką socializaciją.
Jei tėvams bus suteiktas leidimas mokyti vaiką namuose, tėvai ne rečiau kaip kartą per dvi savaites mokyklos elektroniniame dienyne privalės nurodyti vaiko pasiekimus.
Net ir gavus tokį leidimą, mokykla, nustačiusi, kad moksleivio rezultatai nepatenkinami, tėvai nesudaro sąlygų socializuotis arba namuose buvo pažeistos vaiko teisės, galės nutraukti mokymo namuose sutartį. (Tęsinys 2020 07 15 laikraštyje)