Aktualijos

Būsimų pirmokų prašymai priimami Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriuje nuo balandžio 1 d.

Informuojame, kad mokyklos šiuo metu jau pradeda rengtis priimti būsimus pirmokus: tėvelius kviečia į susitikimus, organizuoja Atvirų durų dienas, supažindina su mokykla ir mokytojais. Tačiau mokyklos neturi teisės daryti vieno dalyko: rinkti prašymus ar sudarinėti pirmokų sąrašus. Tėvų (globėjų) prašymai į miesto mokyklų pirmas klases priimami centralizuotai Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriuje (Utenio a. 4, Utena). Prašymai priimami tada, kai Utenos rajono savivaldybės taryba nustato klasių skaičių kiekvienai mokyklai. Vadovaujantis Asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo tvarkos aprašu, prašymai pradedami priimti kiekvienais metais nuo balandžio 1 d.
Primename, kad į mokyklos pirmą klasę pirmumo teise priimami toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas klasėse pirmumo teise gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje:
• dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių,
• mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys,
• arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys pagal prašymo padavimo datą ir laiką.
Utenos rajono savivaldybės administracija