Aktualijos

Birželis – svarbiausias metų mėnuo abiturientams

Genovaitė ŠNUROVA. Ne tik Utenos, bet ir visos Lietuvos abiturientams birželis – pats svarbiausias mėnuo. Beveik visą mėnesį vyksta egzaminai, kurių rezultatai nulemia tolimesnį jaunų žmonių pasirinkimą. Apie tai, kokius egzaminus laikyti pasirinko Utenos abiturientai ir kitus su tuo susijusius klausimus, kalbėjomės su Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistu Jonu PAUKŠTE.

Prašymus 2021 metais laikyti brandos egzaminus pateikė 339 kandidatai (2020 metais buvo 370 kandidatų), iš jų 248 – bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, 69 – Utenos regioninio profesinio mokymo centro mokiniai, 5 buvę mokiniai ir 17 eksternų. Iš 87 Adolfo Šapokos gimnazijos abiturientų šiais metais daugiausia (keturis egzaminus) pasirinko laikyti 42 abiturientai, penkis – 27, šešis – 9, septynis – 2, tris – 6, du – 1. Iš 59 „Saulės“ gimnazijos abiturientų du pasirinko laikyti 6 egzaminus, tris – 19, keturis – 27, penkis – 9, o septynių egzaminų nepasirinko nė vienas. Iš 89 Dauniškio gimnazijos abiturientų penkis egzaminus laikys 38 abiturientai, keturis – 37, šešis – 3, septynis – 2, tris –9. Užpalių gimnazijoje tik 13 abiturientų. Keturi iš jų pasirinko laikyti 2 egzaminus, kiti keturi – 3, dar kiti keturi – 4, ir tik vienas pasiryžęs laikyti 5. Utenos regioninio profesinio mokymo centro 69 abiturientų pasirinkimai tokie: du egzaminus laikys didžiausias skaičius – 55, tris – 9, keturis – 4, penkis – 1, šešių egzaminų nelaikys nė vienas. Iš septyniolikos prašymų laikyti brandos egzaminus eksternu daugiau nei pusė (10) planuoja laikyti vieną, šeši – du, o vienas – 3 brandos egzaminus. Dažniausiai eksternai rinkosi matematikos (10), biologijos (6), lietuvių kalbos ir literatūros (4), chemijos (2), anglų (1), fizikos (1) egzaminus. Šių mokslo metų abiturientai pagal atskirų mokomųjų dalykų pasirinkimus pasiskirstė taip: iš 339 abiturientų lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą laikys 214, rusų kalbos – 5, anglų kalbos – 219, matematikos – 215, informacinių technologijų – 43, biologijos – 84, chemijos – 19, fizikos – 37, istorijos – 161, geografijos – 51. Mokyklinius brandos egzaminus laikysiantys pasirinko taip: lietuvių kalbą ir literatūrą – 111, technologijas –71, menus – 20. 2021 m. norėdami gauti brandos atestatą abiturientai privalo minimaliai išlaikyti du brandos egzaminus ir maksimaliai – be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino – gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus bei ginti brandos darbą. Šiais metais atsirado pavienių mokinių (4), kurie pasirinko maksimalų brandos egzaminų kiekį. Beveik pusė bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų rinkosi 4 brandos egzaminus. Rajone pasirenkamųjų brandos egzaminų trejetas nepasikeitė ir eilės tvarka išsidėsto taip: anglų kalbos VBE (69 proc.), matematikos VBE (67,8 proc.) ir istorijos VBE (50,8 proc.). Privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą dauguma (68,5 proc.) abiturientų renkasi valstybinio tipo. Ryškių pasirinkimų didėjimo ar mažėjimo tendencijų 2020–2021 m. m. nepastebima.

Atvykdami į brandos egzaminą visi privalo turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
Į egzaminą negalima vykti, jei pasireiškė ūmių kvėpavimo takų infekcijos požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ir jei paskirta privaloma izoliacija ir dar nepasibaigęs jos laikas.
Pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidėjo lietuvių kalbos ir literatūros egzaminu birželio 7 d., o baigsis birželio 28 d. vyksiančiu chemijos egzaminu bei birželio 30 d. – užsienio kalbos (rusų) egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalimis.
Pakartotinė sesija prasidės irgi lietuvių kalbos ir literatūros egzaminu liepos 5 d., o baigsis liepos 14 d. valstybiniais fizikos ir chemijos egzaminais.
Mokykliniai egzaminai irgi vyks pagal iš anksto numatytą grafiką.